Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om EU:s utvidgning – konsekvenser för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor (Ju 1997:01)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om EU:s utvidgning – konsekvenser för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor (Ju 1997:01) [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 1 ♂ 1 ) :

Kavita Bäck  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om EU:s utvidgning – konsekvenser för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor (Ju 1997:01)


Beteckning : Ju 1997:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1998-03-02
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:17.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 GÖTEBORG, tel. växel 031-10 50 00, direktval 031-10 51 36 (sekreteraren)
0

Sammansättning


Croneborg, Rütger, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1997-12-14
Sekreterare : Bäck, Kavita, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1997-12-31

Rapporter

SOU 1997:159Ett utvidgat europeiskt område
med FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman