Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (S 1996:02) för kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (S 1996:02) för kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 6 ♂ 5 ) :

Inger Ahlbäck  []  ( Expert )
Gert Alaby  []  ( Expert )
Monica Albertsson  []  ( Expert )
Margareta Liljeqvist  []  ( Expert )
Berndt Lindholm  []  ( Expert )
Gunilla Malmborg  []  ( Expert )
Erik Olsson  []  ( Expert )
Per Tillander  []  ( Expert )
Kerstin Twengström  []  ( Expert )
Eva Lindblom  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (S 1996:02) för kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet


Beteckning : S 1996:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:9.
Lokal :
0

Sammansättning


Westerberg, Ulf, fr.o.m. 1996-02-12
Expert : Ahlbäck, Inger, fr.o.m. 1996-02-12
Expert : Alaby, Gert, fr.o.m. 1996-02-12
Expert : Albertsson, Monica, fr.o.m. 1996-02-12
Expert : Liljeqvist, Margareta, fr.o.m. 1996-02-12
Expert : Lindholm, Berndt, fr.o.m. 1996-02-12
Expert : Malmborg, Gunilla, fr.o.m. 1996-02-12
Expert : Olsson, Erik, fr.o.m. 1996-02-12
Expert : Tillander, Per, fr.o.m. 1996-02-12
Expert : Twengström, Kerstin, fr.o.m. 1996-02-12
Sekreterare : Lindblom, Eva, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1996-05-31

Rapporter

SOU 1996:85EGON JÖNSSON – en kartläggning
av lokala samverkansprojekt inom rehabiliterings-
området.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman