Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Barnkommittén (S 1996:01)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Barnkommittén (S 1996:01) [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1996:15 Barnkonventionen och svensk rätt

Medverkande i utredningen ( 30 st. ♀ 19 ♂ 11 ) :

Gabriel Romanus  []  ( Ordförande )
Sten De Geer  []  ( Ordförande )
Lena Ek  []  ( Ordförande )
Aldo Iskra  []  ( Ordförande )
Marianne Jönsson  []  ( Ordförande )
Bertil Måbrink  []  ( Ordförande )
Ronny Olander  []  ( Ordförande )
Siw Persson  []  ( Ordförande )
Ragnhild Pohanka  []  ( Ordförande )
Liselotte Wågö  []  ( Ordförande )
Lars Borg  []  ( Sakkunnig )
Thomas Hammarberg  []  ( Sakkunnig )
Göran Håkansson  []  ( Sakkunnig )
Christina Sandqvist  []  ( Sakkunnig )
Yrsa Stenius  []  ( Sakkunnig )
Tor Sverne  []  ( Sakkunnig )
Louise Sylwander  []  ( Sakkunnig )
Charlotta Wickman  []  ( Sakkunnig )
Anita Wickström  []  ( Sakkunnig )
Barbro Holmberg  []  ( Sekreterare )
Carin Jahn  []  ( Sekreterare )
Lennart Östblom  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Barnkommittén (S 1996:01)


Beteckning : S 1996:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-03
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:15.
Lokal :
0123456789

Sammansättning


Ordförande : Romanus, Gabriel, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : De, Sten, fr.o.m. 1996-03-18 t.o.m. 1996-08-13
Ordförande : Ek, Lena, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : Iskra, Aldo, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : Jönsson, Marianne, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : Måbrink, Bertil, fr.o.m. 1996-08-23
Ordförande : Olander, Ronny, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : Persson, Siw, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : Pohanka, Ragnhild, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : von, Gustaf, fr.o.m. 1996-03-18 t.o.m. 1996-08-08
Ordförande : Wågö, Liselotte, fr.o.m. 1996-08-23
Sakkunnig : Borg, Lars, fr.o.m. 1996-10-21
Sakkunnig : Hammarberg, Thomas, fr.o.m. 1996-03-18
Sakkunnig : Håkansson, Göran, fr.o.m. 1996-03-18
Sakkunnig : Sandqvist, Christina, fr.o.m. 1996-03-18
Sakkunnig : Stenius, Yrsa, fr.o.m. 1996-03-18
Sakkunnig : Sverne, Tor, fr.o.m. 1996-03-18 t.o.m. 1996-12-16
Sakkunnig : Sylwander, Louise, fr.o.m. 1996-03-18
Sakkunnig : Wickman, Charlotta, fr.o.m. 1996-03-18
Sakkunnig : Wickström, Anita
Carlsson, Elisabeth B, fr.o.m. 1996-04-26
Graneli, Ulla, fr.o.m. 1996-04-26
Greenhill, Malin, fr.o.m. 1996-10-07
Krogius, Ingrid, fr.o.m. 1996-04-26 t.o.m. 1996-10-06
Lindgren, Lennart, fr.o.m. 1996-04-26
Långberg, Bodil, fr.o.m. 1996-04-26
Palme, Lisbeth, fr.o.m. 1996-04-26
Stenfeldt, Sofia, fr.o.m. 1996-04-26
Sekreterare : Holmberg, Barbro, fr.o.m. 1996-03-25 t.o.m. 1997-08-31
Sekreterare : Jahn, Carin, fr.o.m. 1996-03-28 t.o.m. 1997-10-05
Sekreterare : Östblom, Lennart, fr.o.m. 1997-01-13 t.o.m. 1997-08-31
Bernstein, Louise, fr.o.m. 1997-04-12 t.o.m. 1997-08-31

Rapporter

SOU 1996:115Barnkonventionen och utlännings-
lagen
SOU 1997:116Barnets bästa i främsta rummet.
FN:s konvention om barnets rättigheter för-
verkligas i Sverige
SOU 1997:116Barnets bästa – en antologi.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman