Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Näringsförbudslagsutredningen (N 1996:03)

Offentlig utredning under Närings- och handelsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Näringsförbudslagsutredningen (N 1996:03) [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Närings- och handelsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:123 Ett effektivare näringsförbud [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 8 ♂ 6 ) :

Bodil Björninger-Sjökvist  []  ( Expert )
Elisabet Fura  []  ( Expert )
Margareta Gårdmark-Nylén  []  ( Expert )
Leena Kangas  []  ( Expert )
Bert Lindberg  []  ( Expert )
Ebba Sverne  []  ( Expert )
Frank Walterson  []  ( Expert )
Per Winberg  []  ( Expert )
Christer Östlund  []  ( Expert )
Charlotte Abrahamsson  []  ( Sekreterare )
Petra Bengtsson  []  ( Sekreterare )
Gunnar Stetler  []  ( Expert )
Lena Stridsberg  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Näringsförbudslagsutredningen (N 1996:03)


Beteckning : N 1996:03
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-10
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:20.
Lokal :
0

Sammansättning


Palmér, Eugéne, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Björninger-Sjökvist, Bodil, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Fura, Elisabeth, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Gårdmark-Nylén, Margareta, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Kangas, Leena, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Lindberg, Bert, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Stettler, Gunnar, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Strindberg, Lena, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Sverne, Ebba, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Walterson, Frank, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Winberg, Per, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Östlund, Christer, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Abrahamsson, Charlotte, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1997-10-05
Sekreterare : Bengtsson, Petra, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1997-03-31

Rapporter

SOU 1997:123Ett effektivare näringsförbud.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman