Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (M 1996:03) om avrinningsområden

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (M 1996:03) om avrinningsområden [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 20 st. ♀ 6 ♂ 14 ) :

Ulrika Askling  []  ( Expert )
Maja Brandt  []  ( Expert )
Anders Berntel  []  ( Expert )
Per-Olov Davidsson  []  ( Expert )
Magnus Fröberg  []  ( Expert )
Lena Gipperth  []  ( Expert )
Arne Gustafsson  []  ( Expert )
Jan Gustavsson  []  ( Expert )
Helen Holm  []  ( Expert )
Arne Joelsson  []  ( Expert )
Jan Johansson  []  ( Expert )
Per Lagerud  []  ( Expert )
Hans Leghammar  []  ( Expert )
Sören Persson  []  ( Expert )
Lotten Sjölander  []  ( Expert )
Lars-Erik Wretblad  []  ( Expert )
Björn Larsson  []  ( Sekreterare )
Björn Rehnlund  []  ( Sekreterare )
Yngve Malmqvist  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (M 1996:03) om avrinningsområden


Beteckning : M 1996:03
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1998-03-11
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:57.
Lokal :
0

Sammansättning


Eriksson, Eva, fr.o.m. 1996-09-17 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Askling, Ulrika, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Brandt, Maja, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Berntel, Anders, fr.o.m. 1997-01-02 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Davidsson, Per-Olov, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Fröberg, Magnus, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Gipperth, Lena, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Gustafsson, Arne, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Gustavsson, Jan, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Holm, Helen, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-01-01
Expert : Joelsson, Arne, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Johansson, Jan, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Lagerud, Per, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Leghammar, Hans, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Malmvist, Yngve, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Persson, Sören, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-19
Expert : Sjölander, Lotten, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Wretblad, Lars-Erik, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Sekreterare : Larsson, Björn t.o.m. 1997-11-23
Sekreterare : Rehnlund, Björn t.o.m. 1997-11-23

Rapporter

SOU 1997:99En ny vattenadministration
Vatten är livet. Delbetänkande
SOU 1997:155Miljösamverkan i vattenvården.
Slutbetänkande.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman