Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (K 1996:03) om transport på inre vattenvägar – behov av åtgärder för ett införlivande av EG:s bestämmelser i Sverige

Offentlig utredning under Kommunikationsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (K 1996:03) om transport på inre vattenvägar – behov av åtgärder för ett införlivande av EG:s bestämmelser i Sverige [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Kommunikationsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:183 EU, Sverige och de inre vattenvägarna [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 5 st. ♀ 1 ♂ 4 ) :

Elisabeth Aspegren  []  ( Expert )
Per Jessing  []  ( Expert )
Mats Sandmark  []  ( Expert )
Lars-Olof Norgren  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (K 1996:03) om transport på inre vattenvägar – behov av åtgärder för ett införlivande av EG:s bestämmelser i Sverige


Beteckning : K 1996:03
Departement : Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-05
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:36.
Lokal :
0

Sammansättning


Wentz, Nils, fr.o.m. 1996-04-11 t.o.m. 1997-01-10
Expert : Aspegren, Elisabeth, fr.o.m. 1996-04-11 t.o.m. 1997-01-10
Expert : Jessing, Per, fr.o.m. 1996-04-11 t.o.m. 1997-01-10
Expert : Sandmark, Mats, fr.o.m. 1996-04-11 t.o.m. 1997-01-10
Sekreterare : Norgren, Lars-Olof, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1996-12-31

Rapporter

SOU 1996:183EU, Sverige och de inre
vattenvägarna.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman