Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Folkomröstningsutredningen (Ju 1996:01)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Folkomröstningsutredningen (Ju 1996:01) [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 2 ♂ 7 ) :

Mikael Gilljam  []  ( Expert )
Sören Holmberg  []  ( Expert )
Martin Holmgren  []  ( Expert )
Svante Johansson  []  ( Expert )
Lena Marcusson  []  ( Expert )
Gunnar Wallin  []  ( Expert )
Tommy Möller  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Folkomröstningsutredningen (Ju 1996:01)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1996:6.
Lokal : Justitiedepartementet, 103 33 STOCKHOLM, Regeringsgatan 30-32, tel. växel 08-405 10 00, direktval 08-405 47 71 (sekr.)
Utredningen har avgett :
SOU 1997:56 Folket som rådgivare och besluts- fattare Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Olof Ruin, professor, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Mikael Gilljam, docent, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-04-16
Expert : Sören Holmberg, professor, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Martin Holmgren, departementsråd, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-11-17
Expert : Svante Johansson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-11-18 t.o.m. 1997-04-16
Expert : Lena Marcusson, professor, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1997-04-16
Expert : Gunnar Wallin, docent, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1997-04-16
Sekreterare : Tommy Möller, docent, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1997-04-30
Susanne Hansson, jur.kand., fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1997-03-01

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman