Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Fi 1996:10) om förutsättningarna för tjänstesektorns utveckling

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Fi 1996:10) om förutsättningarna för tjänstesektorns utveckling [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:17 Skatter, tjänster och sysselsättning [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 5 ♂ 7 ) :

Stefan Ackerby  []  ( Sakkunnig )
Anna Hallgren  []  ( Sakkunnig )
Karin Skilje  []  ( Sakkunnig )
Mats Wadman  []  ( Sakkunnig )
Irene Wennemo  []  ( Sakkunnig )
Bengt Assarsson  []  ( Expert )
Henry Ohlsson  []  ( Expert )
Åsa Regnér  []  ( Expert )
Mats Johansson  []  ( Sekreterare )
Urban Hansson Brusewitz  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Fi 1996:10) om förutsättningarna för tjänstesektorns utveckling


Beteckning : Fi 1996:10
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-05
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:10.
Lokal : Östra Järnvägsgatan 10, Postadress: Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM
0

Sammansättning


Andersson, Dan, fr.o.m. 1996-10-01
Sakkunnig : Ackerby, Stefan, fr.o.m. 1996-10-15
Sakkunnig : Hallgren, Anna, fr.o.m. 1996-10-15
Sakkunnig : Hansson-Brusewitz, Urban, fr.o.m. 1996-10-15
Sakkunnig : Skilje, Karin, fr.o.m. 1996-10-15
Sakkunnig : Wadman, Mats, fr.o.m. 1996-10-15
Sakkunnig : Wennemo, Irene, fr.o.m. 1996-10-15
Expert : Assarsson, Bengt, fr.o.m. 1996-10-15
Expert : Ohlsson, Henry, fr.o.m. 1996-10-15
Expert : Regnér, Åsa, fr.o.m. 1996-10-15
Sekreterare : Johansson, Mats, fr.o.m. 1996-10-01
Ericson, Louise, fr.o.m. 1996-12-01

Rapporter

SOU 1997:17Skatter, tjänster och syssel-
sättning
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman