Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (A 1996:02) Stödformerna anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) och arbete inom Samhallkoncernen

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (A 1996:02) Stödformerna anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) och arbete inom Samhallkoncernen [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 29 st. ♀ 15 ♂ 14 ) :

Lisbeth Lidbom  []  ( Sakkunnig )
Margareta Persson  []  ( Sakkunnig )
Sören Westin  []  ( Sakkunnig )
Håkan Ceder  []  ( Expert )
Ulla-Karin Kinell  []  ( Expert )
Inga-Britt Lagerlöf  []  ( Expert )
Tony Malmborg  []  ( Expert )
Eva Kvarfordt  []  ( Sekreterare )
Erik Olsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (A 1996:02) Stödformerna anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) och arbete inom Samhallkoncernen
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1996:56.
Lokal : Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM
Utredningen har avgett :
SOU 1997:5 Aktivt lönebidrag. Ett effektivare stöd för arbetshandikappade.
SOU 1997:64 Samhall. En arbetsmarknadspolitisk åtgärd + Bilagedel. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Nils-Olof Gustavsson, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1996-06-27 t.o.m. 1997-04-07
Sakkunnig : Lisbeth Lidbom, direktör, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Sakkunnig : Margareta Persson, ordförande, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Sakkunnig : Sören Westin, direktör, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Expert : Håkan Ceder, departementsråd, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Expert : Ulla-Karin Kinell, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Expert : Inga-Britt Lagerlöf, kansliråd, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Expert : Tony Malmborg, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Christina Ebbeskog, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Lars-Erik Hedström, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Håkan Hellstrand, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Agneta Leijonhufvud, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Leif Lindberg, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Sven-Erik Lundqvist, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Klas Nilsson, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Gunilla Sahlin, fr.o.m. 1996-08-12 t.o.m. 1997-04-07
Gudrun Sandström, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Bertil Sköld, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Thomas Spogardh, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Anne Thelander, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Bobil Öberg, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Lena Öhrsvik, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Berit Örtell, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Sekreterare : Eva Kvarfordt, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-04-07
Sekreterare : Erik Olsson, länsdirektör, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1997-04-29
Anne Baxter, fr.o.m. 1996-07-29 t.o.m. 1997-05-11
Sirje Pädam, fr.o.m. 1996-11-04 t.o.m. 1996-12-20
Åsa Saltin, fr.o.m. 1996-09-17 t.o.m. 1997-02-28
Peter Udvardy, fr.o.m. 1996-08-05 t.o.m. 1996-12-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman