Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Barnpsykiatrikommittén (S 1995:06)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Barnpsykiatrikommittén (S 1995:06) [ Avslutad 1998 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 35 st. ♀ 22 ♂ 13 ) :

Claes Sundelin  []  ( Ordförande )
Sven-Olof Edvinsson  []  ( Ledamot )
Lars Jacobsson  []  ( Ledamot )
Margareta Nordenvall-Eckersten  []  ( Ledamot )
Christina Pettersson  []  ( Ledamot )
Marietta de Pourbaix-Lundin  []  ( Ledamot )
Hans Toll  []  ( Ledamot )
Anders Andersson  []  ( Sakkunnig )
Agneta Björklund  []  ( Sakkunnig )
Ulla Bystedt  []  ( Sakkunnig )
Lena Holmqvist  []  ( Sakkunnig )
Ingela Håkansson  []  ( Sakkunnig )
Helena Jakobsson  []  ( Sakkunnig )
Anna Jakobsson  []  ( Sakkunnig )
Anette Larsson  []  ( Sakkunnig )
Elisabeth Norrby  []  ( Sakkunnig )
Svante Pettersson  []  ( Sakkunnig )
Anita Sundin  []  ( Sakkunnig )
Per Swartling  []  ( Sakkunnig )
Maud Ajax  []  ( Expert )
Olav Bengtsson  []  ( Expert )
Eivor Carlsson  []  ( Expert )
Christina Eriksson  []  ( Expert )
Göran Johansson  []  ( Expert )
Bo Hillman  []  ( Expert )
Lisbeth Rudemo  []  ( Expert )
Gun-Marie Pettersson  []  ( Huvudsekreterare )
Maria Enggren  []  ( Sekreterare )
Ann-Charlotte Smedler  []  ( Sekreterare )
Inger Widén  []  ( Sekreterare )
Per-Erik Rinsell  []  ( Sakkunnig )
Martin Börjeson  []  ( Expert )
Mona Lisa Norrman  []  ( Ledamot )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Barnpsykiatrikommittén (S 1995:06)


Beteckning : S 1995:06
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:75.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Sundelin, Claes, fr.o.m. 1995-10-23
Ledamot : Edvinsson, Sven-Olof, fr.o.m. 1995-12-15
Ledamot : Jacobsson, Lars, fr.o.m. 1995-12-15
Ledamot : Nordenvall-Eckersten, Margareta, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1997-09-21
Ledamot : Norrman, MonaLisa, fr.o.m. 1995-12-15
Ledamot : Pettersson, Christina, fr.o.m. 1995-12-15
Ledamot : de, Marietta, fr.o.m. 1997-09-22
Ledamot : Toll, Hans, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Andersson, Anders, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-08-03
Sakkunnig : Björklund, Agneta, fr.o.m. 1996-03-06
Sakkunnig : Bystedt, Ulla, fr.o.m. 1997-02-01
Sakkunnig : Holmqvist, Lena, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Håkansson, Ingela, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1997-01-31
Sakkunnig : Jakobsson, Helena, fr.o.m. 1997-03-01
Sakkunnig : Jakobsson, Anna, fr.o.m. 1996-08-16 t.o.m. 1997-02-28
Sakkunnig : Larsson, Anette, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1996-08-15
Sakkunnig : Norrby, Elisabeth, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1996-03-05
Sakkunnig : Pettersson, Svante, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Rinsell, Per Erik, fr.o.m. 1997-08-04
Sakkunnig : Sundin, Anita, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Swartling, Per, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Ajax, Maud, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Bengtsson, Olav, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Börjesson, Martin, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Carlsson, Eivor, fr.o.m. 1996-07-01
Expert : Eriksson, Christina, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Johansson, Göran, fr.o.m. 1996-10-03
Expert : Hillman, Bo, fr.o.m. 1996-11-18
Expert : Rudemo, Lisbeth, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1996-06-30
Huvudsekreterare : Pettersson, Gun-Marie, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Enggren, Maria, fr.o.m. 1996-11-01 t.o.m. 1998-02-15
Sekreterare : Smedler, Ann-Charlotte, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1998-03-08
Sekreterare : Widén, Inger, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1997-06-30
Danielsson, Magnus, fr.o.m. 1997-10-06 t.o.m. 1998-02-28
Saarinen, Tarja, fr.o.m. 1997-08-11 t.o.m. 1998-02-28

Rapporter

SOU 1997:8Röster om barns psykiska hälsa
SOU 1998:31Det gäller livet. Stöd och vård
till barn och ungdomar med psykiska problem
+ Bilaga.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman