Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (S 1995:04) om översyn av inkomstprövningen m.m. inom bostadsbidragssystemet

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (S 1995:04) om översyn av inkomstprövningen m.m. inom bostadsbidragssystemet [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 1 ♂ 9 ) :

Billy Thorstenson  []  ( Sakkunnig )
Per Åkesson  []  ( Sakkunnig )
Pär Arvstrand  []  ( Expert )
Staffan Ivarsson  []  ( Expert )
Bo Nordelius  []  ( Expert )
Inger Philipson  []  ( Expert )
Göran Schubert  []  ( Expert )
Per Tillander  []  ( Expert )
Kjell Nyman  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (S 1995:04) om översyn av inkomst- prövningen m.m. inom bostadsbidragssystemet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1995:65 och dir. 1995:146.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:133 Bostadsbidragen - effektivare inkomstprövning - besparingar Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Bo Jonsson, generaldirektör, fr.o.m. 1995-06-15
Sakkunnig : Billy Thorstenson, departementsråd, fr.o.m. 1995-06-21
Sakkunnig : Per Åkesson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-06-21
Expert : Pär Arvstrand, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-06-21
Expert : Staffan Ivarsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-06-21
Expert : Bo Nordelius, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-11-01
Expert : Inger Philipson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-11-01
Expert : Göran Schubert, kanslichef, fr.o.m. 1995-06-15
Expert : Per Tillander, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-06-21
Sekreterare : Kjell Nyman, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1995-12-22

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman