Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (S 1995:03) om finansiering och regelsystem för den statliga assistansersättningen

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (S 1995:03) om finansiering och regelsystem för den statliga assistansersättningen [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 5 ♂ 10 ) :

Lennart Andersson  []  ( Sakkunnig )
Per-Olof Bengtsson  []  ( Sakkunnig )
Vilhelm Ekensteen  []  ( Sakkunnig )
Andreas Hagnell  []  ( Sakkunnig )
Lars Helgstrand  []  ( Sakkunnig )
Ulla Höjgård  []  ( Sakkunnig )
Carin Jahn  []  ( Sakkunnig )
Ingrid Kennborn  []  ( Sakkunnig )
Lars Lööw  []  ( Sakkunnig )
Agneta Rönn-Diczfalusy  []  ( Sakkunnig )
Lars Svensson  []  ( Sakkunnig )
Rolf Westin  []  ( Sakkunnig )
Leif Jacobson  []  ( Sekreterare )
Lars Erik Jönsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (S 1995:03) om finansiering och regelsystem för den statliga assistansersättningen


Beteckning : S 1995:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-15
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:66.
Lokal :
0

Sammansättning


Wigzell, Kerstin, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Andersson, Lennart, fr.o.m. 1995-05-15 t.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Bengtsson, Per-Olof, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Ekensteen, Vilhelm, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Hagnell, Andreas, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Helgstrand, Lars, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Höjgård, Ulla, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Jahn, Carin, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Kennborn, Ingrid, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Lööw, Lars, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Rönn-Diczfalusy, Agneta, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Svensson, Lars, fr.o.m. 1995-10-02
Sakkunnig : Westin, Rolf, fr.o.m. 1995-05-15
Sekreterare : Jacobson, Leif, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Jönsson, Lars Erik, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1995-12-17

Rapporter

SOU 1995:126Kostnader för den statliga
assistansersättningen
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman