Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (N 1995:07) om regler för organiserad handel med el, m.m.

Offentlig utredning under Närings- och handelsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (N 1995:07) om regler för organiserad handel med el, m.m. [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Närings- och handelsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1995:112 Regler för organiserad handel med el, m.m.

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:49 Regler för handel med el [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 22 st. ♀ 3 ♂ 19 ) :

Bengt Agartz  []  ( Sakkunnig )
Jan Magnusson  []  ( Sakkunnig )
Harry Albinsson  []  ( Expert )
Kerstin Algeus  []  ( Expert )
Martin Brodén  []  ( Expert )
Bo Diczfalusy  []  ( Expert )
Anders Hedenstedt  []  ( Expert )
Gent Jansson  []  ( Expert )
Svante Johansson  []  ( Expert )
Solveig Larsen  []  ( Expert )
Rogert Leckström  []  ( Expert )
Bernt Magnusson  []  ( Expert )
Jan-Erik Moreau  []  ( Expert )
Sven Nyström  []  ( Expert )
Arne Rodin  []  ( Expert )
Dag Sehlin  []  ( Expert )
Per-Arne Sundbom  []  ( Expert )
Thed Adelswärd  []  ( Sekreterare )
Göran Grén  []  ( Sekreterare )
Maria Hammarberg  []  ( Sekreterare )
Ronald Liljegren  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (N 1995:07) om regler för organiserad handel med el, m.m.


Beteckning : N 1995:07
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-14
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:112.
Lokal :
01

Sammansättning


Anderson, f.d. kommunalråd, fr.o.m. 1995-08-17 t.o.m. 1996-05-19
Sakkunnig : Agartz, Bengt, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Sakkunnig : Magnusson, Jan, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Albinsson, Harry, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Algeus, Kerstin, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Brodén, Martin, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Diczfalusy, Bo, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Hedenstedt, Anders, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Jansson, Gent, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Johansson, Svante, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Larsen, Solveig, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Leckström, Rogert, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Liljengren, Ronald, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Magnusson, Bernt, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Moreau, Jan-Erik, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Nyström, Sven, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Rodin, Arne, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Sehlin, Dag, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-04-21
Expert : Sundbom, Per-Arne, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-04-21
Sekreterare : Adelswärd, Thed, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-04-30
Sekreterare : Grén, Göran, fr.o.m. 1996-01-04
Sekreterare : Hammarberg, Maria, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-05-19

Rapporter

SOU 1996:49Regler för handel med el
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman