Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (M 1995:03) om insamling och omhändertagande m.m. av miljöfarliga batterier

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (M 1995:03) om insamling och omhändertagande m.m. av miljöfarliga batterier [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:8 Batterierna – en laddad fråga [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 7 ♂ 7 ) :

Mia Bengtsson  []  ( Expert )
Björn Blomgren  []  ( Expert )
Stig Edner  []  ( Expert )
Lars Gustafsson  []  ( Expert )
Gunnel Hedman  []  ( Expert )
Karin Hermanrud  []  ( Expert )
Göran Lagerstedt  []  ( Expert )
Christina Lindbäck  []  ( Expert )
Sigrid Olsson  []  ( Expert )
Peter Wenster  []  ( Expert )
Lolo Heijkenskjöld  []  ( Expert )
Elisabet Viklund  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (M 1995:03) om insamling och omhändertagande m.m. av miljöfarliga batterier


Beteckning : M 1995:03
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1997-03-17
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:64.
Lokal : Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: Miljödepartementet, 103 33 STOCKHOLM
01

Sammansättning


Josefsson, Ingemar, fr.o.m. 1995-05-02 t.o.m. 1996-02-07
Expert : Bengtsson, Mia, fr.o.m. 1995-06-27 t.o.m. 1996-02-07
Expert : Blomgren, Björn, fr.o.m. 1995-06-27 t.o.m. 1996-02-07
Expert : Edner, Stig, fr.o.m. 1995-06-27 t.o.m. 1996-02-07
Expert : Gustafsson, Lars, fr.o.m. 1995-06-27 t.o.m. 1996-02-07
Expert : Hedman, Gunnel, fr.o.m. 1995-06-27 t.o.m. 1996-02-07
Expert : Hermanrud, Karin, fr.o.m. 1995-06-27 t.o.m. 1996-02-07
Expert : Lagerstedt, Göran, fr.o.m. 1995-06-27 t.o.m. 1996-02-07
Expert : Lindbäck, Christina, fr.o.m. 1995-06-27 t.o.m. 1996-02-07
Expert : Olsson, Sigrid, fr.o.m. 1995-06-27 t.o.m. 1996-02-07
Expert : Wenster, Peter, fr.o.m. 1995-06-27 t.o.m. 1996-02-07
Expert : Viklund, Elisabeth, fr.o.m. 1995-06-27 t.o.m. 1996-02-07
Expert : Heijkenskjöld, Lolo, fr.o.m. 1995-06-13 t.o.m. 1996-02-29
Karlendal, Niklas, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 1996-02-11

Rapporter

SOU 1996:8Batterierna – en laddad fråga.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman