Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Fi 1995:10) om sparkasseverksamhet i ekonomisk förening

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Fi 1995:10) om sparkasseverksamhet i ekonomisk förening [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1995:100 Sparkasseverksamhet i ekonomisk förening

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:81 Skydd för sparande i sparkasseverksarnhet [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 0 ♂ 2 ) :

Anders Davidsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Fi 1995:10) om sparkasseverksamhet i ekonomisk förening


Beteckning : Fi 1995:10
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-12
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:100.
Lokal :
0

Sammansättning


Johansson, Bengt K Å, fr.o.m. 1995-06-21
Sekreterare : Davidsson, Anders, fr.o.m. 1995-08-21

Rapporter

SOU 1996:81Skydd för sparande i sparkasse-
verksamhet.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman