Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Budgetlagutredningen (Fi 1995:08)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Budgetlagutredningen (Fi 1995:08) [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1995:42 Fastare regelverk för statens budgetprocess

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 1 ♂ 8 ) :

Inger Kalmerborn  []  ( Sakkunnig )
Per Molander  []  ( Sakkunnig )
Jan Landahl  []  ( Expert )
Eskil Nord  []  ( Expert )
Mats Dillén  []  ( Sekreterare )
Erik Nymansson  []  ( Sekreterare )
Sten Ström  []  ( Sekreterare )
Bengt Åke Nilsson  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Budgetlagutredningen (Fi 1995:08)


Beteckning : Fi 1995:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-12
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:42.
Lokal : Drottninggatan 16. Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00, direktval 405 2711 (Hjalmarsson)
0

Sammansättning


Hjalmarsson, Åke, fr.o.m. 1995-05-01
Sakkunnig : Kalmerborn, Inger, fr.o.m. 1995-05-01
Sakkunnig : Molander, Per, fr.o.m. 1995-05-01
Sakkunnig : Nilsson, Bengt-Åke, fr.o.m. 1995-05-01
Expert : Landahl, Jan, fr.o.m. 1995-05-01
Expert : Nord, Eskil, fr.o.m. 1995-08-17
Sekreterare : Dillén, Mats, fr.o.m. 1995-05-01
Sekreterare : Nymansson, Erik, fr.o.m. 1995-08-01
Sekreterare : Ström, Sten, fr.o.m. 1995-05-01

Rapporter

SOU 1996:14Budgetlag – regeringens
befogenheter på finansmaktens område.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman