Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Kommittén (C 1995:13) avseende det kyrkliga kulturarvet

Offentlig utredning under Kulturdepartementet (tillsatt av Civildepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Kommittén (C 1995:13) avseende det kyrkliga kulturarvet [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet (tillsatt av Civildepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 5 ♂ 9 ) :

Carl-Eric Lundgren  []  ( Ordförande )
Erik Arthur Egervärn  []  ( Ledamot )
Lennart Fridén  []  ( Ledamot )
Helge Hagberg  []  ( Ledamot )
Lars Amréus  []  ( Sakkunnig )
Karin Nyberg  []  ( Sakkunnig )
Lars Runqvist  []  ( Sakkunnig )
Ingrid Strömberg  []  ( Sakkunnig )
Åke Werdenfels  []  ( Sakkunnig )
Eva Björkman  []  ( Expert )
Astrid Forsberg  []  ( Expert )
Claes Gränström  []  ( Expert )
Per-Magnus Nilsson  []  ( Expert )
Ann Aurén  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Kommittén (C 1995:13) avseende det kyrkliga kulturarvet


Beteckning : C 1995:13
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-10
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:162.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Lundgren, Carl-Eric, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Egervärn, Erik Arthur, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Fridén, Lennart, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Hagberg, Helge, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Amréus, Lars, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Nyberg, Karin, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Runqvist, Lars, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Strömberg, Ingrid, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Werdenfels, Åke, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Björkman, Eva, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Forsberg, Astrid, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Gränström, Claes, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Nilsson, Per-Magnus, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Sekreterare : Aurén, Ann, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31

Rapporter

SOU 1997:43Den kulturhistoriskt värdefulla
kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven
- slutbetänkande
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman