Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Ju 1994:11) om tredimensionellt fastighetsutnyttjande

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Ju 1994:11) om tredimensionellt fastighetsutnyttjande [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1994:82 Ägarlägenheter - en ny bostadsform

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:87 Tredimensionell fastighetsindelning [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 8 st. ♀ 3 ♂ 5 ) :

Britta Ahnmé-Kågerman  []  ( Expert )
Gösta Fischer  []  ( Expert )
Carl-Johan Hjälme  []  ( Expert )
Barbro Julstad  []  ( Expert )
Jan Kielland  []  ( Expert )
Knut Norrman  []  ( Expert )
Ylva Norling  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Ju 1994:11) om tredimensionellt fastighetsutnyttjande


Beteckning : Ju 1994:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1997-03-10
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:82, 1994:136.
Lokal : Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00 LUND, tel. 046-16 04 53 (sekreteraren)
0

Sammansättning


Alvå, Jan, fr.o.m. 1994-09-12 t.o.m. 1996-07-31
Expert : Ahnmé-Kågerman, Britta, fr.o.m. 1994-12-05 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Fischer, Gösta, fr.o.m. 1994-12-05 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Hjälme, Carl Johan, fr.o.m. 1994-12-05 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Julstad, Barbro, fr.o.m. 1994-12-05 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Kielland, Jan, fr.o.m. 1994-12-05 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Norrman, Knut, fr.o.m. 1994-12-05 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Norling, Ylva, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30

Rapporter

SOU 1996:87Tredimensionell fastighetsin-
delning.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman