Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 1994:01) om svenskt stöd enligt EG:s förordning om miljövänliga jordbruksmetoder och bevarandet av landskapet

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 1994:01) om svenskt stöd enligt EG:s förordning om miljövänliga jordbruksmetoder och bevarandet av landskapet [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 5 ♂ 10 ) :

Börje Emilsson  []  ( Sakkunnig )
Birgitta Juås  []  ( Sakkunnig )
Per Wramner  []  ( Sakkunnig )
Svante Axelsson  []  ( Expert )
Johan Bodegård  []  ( Expert )
Peter Einarsson  []  ( Expert )
Rune Frisén  []  ( Expert )
Bengt O. H. Johansson  []  ( Expert )
Ann Lemne  []  ( Expert )
Carl Johan Lidén  []  ( Expert )
Maria Malmlöf  []  ( Expert )
Sören Persson  []  ( Expert )
Ann Uustalu  []  ( Expert )
Katrine Wiström  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 1994:01) om svenskt stöd enligt EG:s förordning om miljövänliga jordbruksmetoder och bevarandet av landskapet


Beteckning : Jo 1994:01
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-26
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:129.
Lokal :
0

Sammansättning


Lundin, Anders, fr.o.m. 1994-01-15 t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Emilsson, Börje, fr.o.m. 1994-01-24
Sakkunnig : Juås, Birgitta, fr.o.m. 1994-01-24
Sakkunnig : Wramner, Per, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Axelsson, Svante, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Bodegård, Johan, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Einarsson, Peter, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Frisén, Rune, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Johansson, Bengt O.H., fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Lemne, Ann, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Lidén, Carl Johan, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Malmlöf, Maria, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Persson, Sören, fr.o.m. 1994-01-24
Expert : Uustalu, Ann, fr.o.m. 1994-01-24
Sekreterare : Wiström, Katrine, fr.o.m. 1994-01-24

Rapporter

SOU 1994:82Förstärkta miljöinsatser i jord-
bruket.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman