Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Arbetsgruppen (Fi 1994:B) med uppgift att utreda hanteringen av avtalspensioner i kommuner och landsting

Offentlig utredning under Inrikesdepartementet (tillsatt av Finansdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Arbetsgruppen (Fi 1994:B) med uppgift att utreda hanteringen av avtalspensioner i kommuner och landsting [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Inrikesdepartementet (tillsatt av Finansdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Ds 1995:46
Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 1 ♂ 10 ) :

Ingemar Mundebo  []  ( Ordförande )
Stefan Ackerby  []  ( Ledamot )
Peter Andersson  []  ( Ledamot )
Sven Arnström  []  ( Ledamot )
Per-Lennart Börjesson  []  ( Ledamot )
Lage Carlsson  []  ( Ledamot )
Sven Hegelund  []  ( Ledamot )
Ulf Perbeck  []  ( Ledamot )
Karin Rudebeck  []  ( Ledamot )
Gunnar Eriksson  []  ( Ledamot )
Christer Wretborn  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Arbetsgruppen (Fi 1994:B) med uppgift att utreda hanteringen av avtalspensioner i kommuner och landsting
Departement : Inrikesdepartementet
Status : bilaga 4 till kommittéberättelsen Avslutad 1995
Utredningen har avgett :
Ds 1995:46 Kommunala avtalspensioner Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Ingemar Mundebo, generaldirektör, fr.o.m. 1994-09-15
Ledamot : Stefan Ackerby, kansliråd, fr.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Peter Andersson, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Sven Arnström, förbundsdirektör, fr.o.m. 1995-01-23
Ledamot : Per-Lennart Börjesson, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Lage Carlsson, projektledare, fr.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Sven Hegelund, chefsekonom, fr.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Ulf Perbeck, förhandlingschef, fr.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Karin Rudebeck, sektionschef, fr.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Gunnar Eriksson, departementssekretare, fr.o.m. 1994-12-01
Sekreterare : Christer Wretborn, pol.mag., fr.o.m. 1994-11-28

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman