Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (A 1994:12) Strukturfondsprogram för Mål 6-regionen

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (A 1994:12) Strukturfondsprogram för Mål 6-regionen [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1994:155 Strukturfondsprogram för Mål 6-regionen

Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 6 ♂ 11 ) :

Ulf Björklund  []  ( Expert )
Laila Borgström  []  ( Expert )
Peter Eriksson  []  ( Expert )
Karl-Gunnar Holmqvist  []  ( Expert )
Monika Jansson  []  ( Expert )
Jens Nilsson  []  ( Expert )
Marit Paulsen  []  ( Expert )
Jan Rådström  []  ( Expert )
Per-Gunnar Sundström  []  ( Expert )
Harriet Svaleryd  []  ( Expert )
Ewa Söderberg  []  ( Expert )
Kerstin Wallin  []  ( Expert )
Ingwar Åhrén  []  ( Expert )
Allan Bäckman  []  ( Expert )
Lars-Ove Hagberg  []  ( Expert )
Karl Gustav Abramsson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (A 1994:12) Strukturfondsprogram för Mål 6-regionen
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1994:155. Förslag till utvecklingsplan för Mål 6-området 1995-1999 i Sverige lämnad den 1 maj 1995. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lars Eric Ericsson, landshövding, fr.o.m. 1994-12-08
Expert : Karl Gustav Abrahamsson, kommunalråd, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Ulf Björklund, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Laila Borgström, kommunalråd, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : ALlan Bäckman, gruppledare, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Peter Eriksson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Lars Ove Hagberg, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Karl-Gunnar Holmqvist, landstingsråd, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Monika Jansson, fullmäktigeordförande, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Jens Nilsson, kommunalråd, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Marit Paulsen, författare, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Jan Rådström, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Per-Gunnar Sundström, kommunalråd, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Harriet Svaleryd, fullmäktigeledamot, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Ewa Söderberg, landstingsråd, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Kerstin Wallin, kommunalråd, fr.o.m. 1995-01-17
Expert : Ingwar Åhrén, ordförande i sametinget, fr.o.m. 1995-01-17

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman