Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (U 1993:01) om förlängd skolgång och sänkt skolpliktsålder

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (U 1993:01) om förlängd skolgång och sänkt skolpliktsålder [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 4 ♂ 5 ) :

Annika Andrae-Thelin  []  ( Expert )
Staffan Bengtsson  []  ( Expert )
Gunnar Eliasson  []  ( Expert )
Eva Hagsten  []  ( Expert )
Birgitta Heijer  []  ( Expert )
Monica Martinson  []  ( Expert )
Anders Franzén  []  ( Sekreterare )
Billy Thorstenson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (U 1993:01) om förlängd skolgång och sänkt skolpliktsålder


Beteckning : U 1993:01
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-25
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:39.
Lokal :
01

Sammansättning


Waldestrand, Lars t.o.m. 1994-04-19
Expert : Andrae-Thelin, Annika t.o.m. 1994-05-30
Expert : Bengtsson, Staffan t.o.m. 1994-05-30
Expert : Eliasson, Gunnar t.o.m. 1994-05-30
Expert : Hagsten, Eva t.o.m. 1994-05-30
Expert : Heijer, Birgitta t.o.m. 1994-05-30
Expert : Martinson, Monica t.o.m. 1994-05-30
Expert : Thorstensson, Billy t.o.m. 1994-05-30
Sekreterare : Franzén, Anders t.o.m. 1994-05-30

Rapporter

Delrapport, augusti 1993, De demografiska villkoren
för att genomföra en förlängd skolgång och/eller
tidigare skolstart.
Utredningen överlämnade i april 1994 sitt huvud-
betänkande
SOU 1994:45Grunden för livslångt lärande – En
barnmogen skola
Arbetet är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman