Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 1992:03) om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 1992:03) om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter [ Avslutad 1993 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:136 Svenskt fiske – nuläge och utvecklingsmöjligheter [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1993:103 Svenskt fiske [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 2 ♂ 15 ) :

Yngve Björkman  []  ( Sakkunnig )
Reine Johansson  []  ( Sakkunnig )
Sven Kollberg  []  ( Sakkunnig )
Thomas Söderberg  []  ( Sakkunnig )
Johan Bodegård  []  ( Expert )
Tore Gustavsson  []  ( Expert )
Ann Lemne  []  ( Expert )
Stefan de Maré  []  ( Expert )
Roger Mattiasson  []  ( Expert )
Agne Pettersson  []  ( Expert )
Christina Tuvelind  []  ( Expert )
Bengt Strömblom  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 1992:03) om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter


Beteckning : Jo 1992:03
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1994-05-09
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:83.
Lokal : Jordbruksdepartementet, 103 33 Stockholm.
01

Sammansättning


Wramner, Per
Sakkunnig : Björkman, Yngve
Sakkunnig : Johansson, Reine
Sakkunnig : Kollberg, Sven
Sakkunnig : Söderberg, Thomas
Expert : Bodegård, Johan
Expert : Gustavsson, Tore
Expert : Lemne, Ann, fr.o.m. 1993-05-12
Expert : de, Stefan
Expert : Mattiasson, Roger
Expert : Pettersson, Agne
Expert : Tuvelind, Christina t.o.m. 1993-09-01
Bager, Erling
Calner, Lisbet
Larsson, Kaj
Mattisson, Roland
Persson, Carl Olov
Petersson, Sven-Olof
Zaar, Claus
Sekreterare : Strömblom, Bengt
Lehndal, Eva t.o.m. 1993-12-31

Rapporter

SOU 1992:136Svenskt fiske – nuläge och utveck-
lingsmöjligheter
SOU 1993:103Svenskt fiske.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman