Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Miljöskyddskommittén (ME 1989:04)

Offentlig utredning under Miljödepartementet (tillsatt av Miljö- och energidepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Miljöskyddskommittén (ME 1989:04) [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Miljödepartementet (tillsatt av Miljö- och energidepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 38 st. ♀ 10 ♂ 28 ) :

Staffan Vängby  []  ( Ordförande )
Erling Bager  []  ( Ledamot )
Lennart Daléus  []  ( Ledamot )
Dan Ericsson  []  ( Ledamot )
Lennart Fremling  []  ( Ledamot )
Tom Heyman  []  ( Ledamot )
Inga-Britt Johansson  []  ( Ledamot )
Anne-Sofie Mårtensson  []  ( Ledamot )
Per Olding  []  ( Ledamot )
Magnus Persson  []  ( Ledamot )
Ulla Pettersson  []  ( Ledamot )
Ivar Virgin  []  ( Ledamot )
Christer Windén  []  ( Ledamot )
Allert Alverborg  []  ( Sakkunnig )
Stig Gustafsson  []  ( Sakkunnig )
Guldner Hornsved  []  ( Sakkunnig )
Sven Nyberg  []  ( Sakkunnig )
Sven-Erik Alhem  []  ( Expert )
Gunnar Björne  []  ( Expert )
Mona Blomdin  []  ( Expert )
Bengt Bucht  []  ( Expert )
Carl-Johan Engström  []  ( Expert )
Göran Gustavsson  []  ( Expert )
Cecilia Hellner  []  ( Expert )
Hans Karlbom  []  ( Expert )
Roy Ottosson  []  ( Expert )
Thomas Rahmn  []  ( Expert )
Stefan Rubenson  []  ( Expert )
Anders Turesson  []  ( Expert )
Claes Tjäder  []  ( Expert )
Eva Wagner  []  ( Expert )
Fredrik Wersäll  []  ( Expert )
Kitty Victor  []  ( Expert )
Kristina Widgren  []  ( Expert )
Rutger Öijerholm  []  ( Expert )
Nils-Erik Andersson  []  ( Sekreterare )
Susanne Hård  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Miljöskyddskommittén (ME 1989:04)


Beteckning : ME 1989:04
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1995-01-30
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1989:32 och dir 1991:54.
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Vängby, Staffan t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Bager, Erling t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Daléus, Lennart t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Ericsson, Dan t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Fremling, Lennart t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Heyman, Tom t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Johansson, Inga-Britt t.o.m. 1994-06-06
Ledamot : Mårtensson, Anne-Sofie t.o.m. 1994-06-06
Ledamot : Olding, Per t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Persson, Magnus t.o.m. 1994-06-06
Ledamot : Pettersson, Ulla t.o.m. 1994-06-06
Ledamot : Virgin, Ivar t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Windén, Christer t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Alverborg, Allert t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Gustafsson, Stig t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Hornsved, Guldner t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Nyberg, Sven t.o.m. 1994-06-06
Expert : Alhem, Sven-Erik t.o.m. 1994-08-31
Expert : Björne, Gunnar t.o.m. 1994-08-31
Expert : Blomdin, Mona t.o.m. 1994-08-31
Expert : Bucht, Bengt t.o.m. 1994-08-31
Expert : Engström, Carl-Johan t.o.m. 1994-08-31
Expert : Gustavsson, Göran t.o.m. 1994-03-15
Expert : Hellner, Cecilia, fr.o.m. 1994-03-16 t.o.m. 1994-08-31
Expert : Karlbom, Hans t.o.m. 1994-08-31
Expert : Ottosson, Roy t.o.m. 1994-06-06
Expert : Rahmn, Thomas t.o.m. 1994-08-31
Expert : Rubenson, Stefan t.o.m. 1994-08-31
Expert : Turesson, Anders t.o.m. 1994-06-06
Expert : Tjäder, Claes t.o.m. 1994-08-31
Expert : Wagner, Eva t.o.m. 1994-08-31
Expert : Wersäll, Fredrik t.o.m. 1994-08-31
Expert : Victor, Kitty t.o.m. 1994-08-31
Expert : Widgren, Kristina t.o.m. 1994-08-31
Expert : Öijerholm, Rutger t.o.m. 1994-08-31
Sekreterare : Andersson, Nils-Erik t.o.m. 1994-09-30
Sekreterare : Hård, Susanne t.o.m. 1994-08-07
Lambert, Ingela t.o.m. 1994-01-31

Rapporter

SOU 1991:04Miljölagstiftningen i framtiden,
SOU 1991:05Sekretariatets
kartläggning och analys samt huvudbetänkandet (SOU
Miljöbalk och delbetänkandet (SOU 1993:66
Lag om införande av miljöbalken.
SOU 1994:96Följdlagstiftning till miljöbalken
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman