Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Stiftelse- och föreningsskattekommittén (Fi 1988:03)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Stiftelse- och föreningsskattekommittén (Fi 1988:03) [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 0 ♂ 10 ) :

Anders Swartling  []  ( Ordförande )
Leif Olsson  []  ( Ledamot )
Bengt Silfverstrand  []  ( Ledamot )
Lars Bergendal  []  ( Expert )
Lennart Frii  []  ( Expert )
Olle Halldorf  []  ( Expert )
Mats Henricson  []  ( Expert )
Henning Isoz  []  ( Expert )
Jerry Eriksson  []  ( Sekreterare )
Stig von Bahr  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Stiftelse- och föreningsskattekommittén (Fi 1988:03)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1988:6 och dir. 1989:45.
Utredningen har avgett :
SOU 1990:47 Beskattning av stipendier
SOU 1995:63 Översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Anders Swartling, regeringsråd
Ledamot : Leif Olsson, bankkamrer/fp
Ledamot : Bengt Silfverstrand, led. av riksdagen /s
Expert : Stig von, regeringsråd
Expert : Lars Bergendal, kammarrättsassessor
Expert : Lennart Frii, hovrättsråd
Expert : Olle Halldorf, kammarrättsassessor
Expert : Mats Henricson, länsskattechef
Expert : Henning Isoz, hovrättsråd
Sekreterare : Jerry Eriksson, rådman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman