Hem: Nyheter:

Tidslinje

Komprimerad lista i kronologisk ordning över vad Sören Öman gjort och skrivit

» Föredrag av Sören Öman
( 4 st. kommande & 548 st. hållna sedan 2004, med 7 574 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2023-08-30 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-10-24 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2023-11-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-11-09 Vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )


Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-tidslinje.php on line 78

» Sören Ömans arbetsplatser genom åren

Komprimerad tidslinje 1969 →

Dra i spakarna nedan för att ändra vad som visas.

Komprimerade tidslinjer för olika årtionden

Visa!( Klicka här )

Tidslinje med inlägg

 Visa i tidslinjen nedan :

 Sorteringsordning :


För att ändra : Klicka i boxarna och sedan på knappen Visa!

Visa bara inlägg från ett visst år :

Sök/Filtrera inläggen på denna sida :

2022

Bok : Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok, 2022

, och , Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok, tredje upplagan, Iustus Förlag, 2022 (174 sid.)

Betänkande : Trygghet för EU-åklagare i Sverige, 2022

(såsom ensamutredare), Trygghet för EU-åklagare i Sverige, Ds 2022:22 (Justitiedepartementet) (82 sid.)

2023