Hem: Nyheter:

Tidslinje

Komprimerad lista i kronologisk ordning över vad Sören Öman gjort och skrivit

» Föredrag av Sören Öman
( 4 st. kommande & 548 st. hållna sedan 2004, med 7 574 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2023-08-30 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-10-24 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2023-11-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-11-09 Vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )


Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-tidslinje.php on line 78

» Sören Ömans arbetsplatser genom åren

Komprimerad tidslinje 1969 →

Dra i spakarna nedan för att ändra vad som visas.

Komprimerade tidslinjer för olika årtionden

Visa!( Klicka här )

Tidslinje med inlägg

 Visa i tidslinjen nedan :

 Sorteringsordning :


För att ändra : Klicka i boxarna och sedan på knappen Visa!

Visa bara inlägg från ett visst år :

Sök/Filtrera inläggen på denna sida :

2006

Bok : Anställ­nings­skydds­praxis, 2006

, Anställ­nings­skydds­praxis, tredje upplagan, Norstedts Juridik, 2006 (524 sid.)

2007

Bok : Person­uppgifts­lagen – En kommentar, 2007

och , Person­uppgifts­lagen – En kommentar, tredje upplagan, Norstedts Gula Bibliotek, 2007 (628 sid.)

Betänkande : Studiestöds­datalag, 2007

(såsom särskild utredare), Studiestöds­datalag, SOU 2007:64 – Studiestödsdatautredningen (Utbildningsdepartementet) (229 sid.)

Artikel : Some Commercial Aspects on Labour Law, 2007

Some Commercial Aspects on Labour Law” i What is Scandinavian Law? – Social Private Law, Scandinavian Studies in Law Volume 50, 2007, s. 541–553

2008

Betänkande : Obligatorisk arbets­lös­hets­för­säkring, 2008

(såsom särskild utredare), Obligatorisk arbets­lös­hets­för­säkring, SOU 2008:54 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (535 sid.)

Betänkande : Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen, 2008

(såsom särskild utredare), Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen, SOU 2008:83 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (103 sid.)

Bok : Anställ­nings­skydds­praxis, 2008

, Anställ­nings­skydds­praxis, fjärde upplagan, Norstedts Juridik, 2008 (537 sid.)

2009

Betänkande : Fritid på egna villkor, 2009

(såsom konsult), Fritid på egna villkor, SOU 2009:29 (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) (avsnitt 8 Behandling av personuppgifter, s. 169–193)

Betänkande : Integritetsskydd i arbetslivet, 2009

(såsom konsult / expert), Integritetsskydd i arbetslivet, SOU 2009:44 – Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (Arbetsmarknadsdepartementet) (avsnitt 5, 10, 13 och 16.1 jämte tillhörande författningskommentarer, s. 89–141, 221–245, 351–359, 401–403, 417–420, 429–433 och 434–435)

Zeteo E-bok : Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet, 2009

och , Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet, uppdaterad version 2009, Norstedts Juridik / Zeteo

Betänkande : Leveransplikt för elektroniska dokument, 2009

(såsom ensamutredare), Leveransplikt för elektroniska dokument, Ds 2009:61 (Utbildningsdepartementet) (219 sid.)

2010

Betänkande : Flyttningsbidrag och unionsrätten, 2010

(såsom särskild utredare), Flyttningsbidrag och unionsrätten, SOU 2010:26 – Utredningen om flyttningsbidrag (Arbetsmarknadsdepartementet) (147 sid.)

Artikel : Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet, 2010

Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet” i Kerstin Ahlberg (red.), Vänbok till Ronnie Eklund, Iustus Förlag, 2010, s. 655–669

Artikel : Trends in Data Protection Law, 2010

Trends in Data Protection Law” i Information & Communication Technology – Legal Issues, Scandinavian Studies in Law Volume 56, 2010, s. 209–225

Zeteo E-bok : Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet, 2010

och , Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet, uppdaterad version 2010, Norstedts Juridik / Zeteo