: : :

Diagram över vad Sören Öman gjort olika år

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

Här finns diagram med sammanställningar av vad Sören Öman gjort i fråga om publicering, föredrag och prejudikat under de senaste tio åren. Dessutom har han till december 2015, då han blev ordförande i Arbetsdomstolen, löpande haft deltidsarbete med offentliga utredningar och som föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet samt verkat som juristkonsult med olika mer eller mindre omfattande uppdrag. Därutöver har Sören Öman varit skiljeman i många skiljetvister.

» Se de bakomliggande siffrorna

Skrifter av Sören Öman

Alla skrifter 2018 : 8 st. hittills

Föredrag av Sören Öman

Föredrag 2018 : 21 st. hittills

Prejudikat från Arbetsdomstolen med Sören Öman

Prejudikat 2018 : 5 st. hittills

Skrifter, föredrag och prejudikat

Alla skrifter, föredrag och prejudikat

Alla skrifter, föredrag och prejudikat 2018 : 34 st. hittills

Senast uppdaterad 2018-02-17 av Sören Öman