Hem: Nyheter:

Nya rättsfall om behandling av personuppgifter

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

I år har det kommit hela tre vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen av betydelse för personuppgiftsskyddet. De har gällt tillsynen av personuppgiftsskyddet hos domstolar, överklagande när myndighet vägrat att lämna fullständig information i ett registerutdrag och sekretess med hänsyn till att lagstiftningen om personuppgiftsskydd ska följas. Det skriver jag om i Blendow Lexnova för november 2014 som kommer ut senare under månaden.

Rättsfallen är HFD 2014 ref. 32, HFD 2014 ref. 55 och HFD 2014 ref. 66.

Sören Öman skriver regelbundet expertkommentarer i Blendow Lexnova om arbetsrätt och offentlig rätt. Det här är expertkommentar nummer 42 sedan 2008. De flesta expertkommentarer finns att läsa här:
» Expertkommentarer av Sören Öman i Blendow Lexnova

» Blendow Lexnova

_____

» Expertkommentaren har nu kommit ut i Blendow Lexnova

Dela :
Exit mobile version