Hem: Nyheter:

Ny bok om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt kommer snart

Sören Öman har precis lämnat manus till en ny bok med titeln AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt. Det är en sammanställning av vägledande uttalanden från Arbetsdomstolen som beskriver rättsläget. Boken är ett komplement till Sören Ömans bok AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande som kom ut i juni 2013. Boken kan förhandsbeställas nu.

Den som önskar en mer fullständig sammanställning av de rättsfall som finns från Arbetsdomstolen, Högsta domstolen, hovrätterna, Regeringsrätten/Högsta förvaltningsdomstolen, Justitie­kanslern och Justitieombudsmannen kring anställnings­skyddet, med hänvisningar till och korta beskrivningar av respektive fall, bör i stället använda min bok Anställningsskyddspraxis.

» Förhandsbeställ boken AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt hos Åhnberg Förlag

» Boken AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

» Temasida om arbetsrätt

Dela :
Exit mobile version