Hem: Nyheter:

Nu har GDPR-kommentaren kommit ut!

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Nu ska min kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR) ha kommit ut i bokhandeln och elektroniskt i Zeteo. Även dataskyddslagen och bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen kommenteras. Den tryckta kommentaren är på 880 fullmatade sidor.

Kommentaren är skriven från svenska utgångspunkter för en svensk tillämpare som vill veta hur svenska domstolar och myndigheter troligen kommer att tolka dataskyddsförordningen. I kommentaren beaktas det EU-rättsliga material som finns, t.ex. EU-domstolens domar och Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer, och finns redogörelser för Datainspektionens, regeringens, offentliga utredningars, Justitieombudsmannens, Justitiekanslerns och svenska domstolars tolkningar av betydelse. Bara undantagsvis berörs praxis eller annat material från andra medlemsstater. Ingen enskild författare mäktar nog med att beakta allt som händer i alla medlemsstater.

» GDPR-kommentaren kan beställas här och mycket snart också hos andra bokhandlare

» GDPR äntligen kommenterad – Intervju med Sören Öman om den nya kommentaren

» Krönika av Sören Öman i Dagens Juridik med anledning av GDPR-kommentaren

Dela :
Exit mobile version