Hem: Nyheter:

Nämnden mot diskriminering föreslås avskaffad

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Nämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a. arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. En statlig utredning har nu föreslagit att nämnden avskaffas. I stället ska DO själv få besluta om vitesförelägganden på eget initiativ eller på förslag av en central arbetstagarorganisation. Avskaffandet föreslås ske per den 1 januari 2016.

» Utredningsförslaget Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41)

» Nämndens hemsida

Sören Öman är ersättare för vice ordföranden i Nämnden mot diskriminering sedan nämnden inrättades 2009. Tidigare hade han motsvarande funktion hos föregångaren Jämställdhetsnämnden.

Dela :
Exit mobile version