Hem: Skrifter av Sören Öman: Medförfattare:

Sören Öman

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ordförande | Vice ordförande ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Sören Öman
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
148 st. 5 st. 3,4% 1997 →
Funktion Antal avgöranden
Ordförande 53 st.  
Vice ordförande 87 st.  
Juristledamot 8 st.  

63 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 18,9% ( 28 / 148 st. )
[ i 5 / 28 fall ( 17,9% ) har Sören Öman själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål: 18,2% ( 27 / 148 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,6%

Ändringsfrekvens : 74,1% ( 20 / 27 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,6%

Underinstanser ( 15 st. ) : Göteborgs tingsrätt | Skaraborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Malmö tingsrätt | Södertälje tingsrätt | Alingsås tingsrätt | Nacka tingsrätt | Växjö tingsrätt | Lunds tingsrätt | Luleå tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Kristianstads tingsrätt | Lidköpings tingsrätt | Uppsala tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 9 st. ( senaste gången 2020-04-22, för 1 år 6 mån sedan )

Sören Öman har dömt refererade avgöranden med :
183 ledamöter ♀ 80 ♂ 103
56 sekreterare ♀ 39 ♂ 17
277 parter
202 ombud ♀ 71 ♂ 131

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Sören Öman
( 51 st. ♀ 26 ♂ 25 vid 65 tillfällen )

Ej refererade avgöranden Sören Öman dömt ( 11 st. till och med november 2015 )

Funktion Antal avgöranden
Ordförande 2 st.
Vice ordförande 9 st.

Aktiv som sekreterare i Arbetsdomstolen 1989–1991 ( 30 avgöranden, varav 11 st. ej refererade )

Sören Öman har varit sekreterare när Olof Bergqvist, Ove Sköllerholm, Hans Tocklin och Reidunn Laurén varit ordförande.

Sören Öman har varit sekreterare vid 30 avgöranden med :
61 ledamöter ♀ 9 ♂ 52
57 parter

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Sekre­terare1989-04-011991-03-101 år 11 mån 10 dgr
Er­sättare för vice ord­förande1996-11-212004-06-307 år 7 mån 10 dgr
Vice ordf­örande2004-07-012015-11-3011 år 5 mån
Ord­förande2015-12-015 år 10 mån 21 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 26 år 10 månader och 8 dagar hittills, varav 24 år 11 månader och 1 dag som domare.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i åtta avgöranden ( 5,4% av alla refererade avgöranden med Sören Öman som ledamot sedan 1993 ), första gången den 18 januari 2017 och senast den 28 april 2021.

Skrifter av Sören Öman med Sören Öman som medförfattare ( 1 st. )

2021 ( 1 st. hittills )

Studentlitteratur Bok ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

(medförfattare), Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället, fjärde upplagan, Studentlitteratur, 2021 (680 sid. [s. 176–183, 232–242, 268–272])

ISBN :

Juridiken och tekniken befinner sig i ett ömsesidigt beroende­förhållande. Behovet av ett juridiskt förhållningssätt till digitali­seringen gör sig alltmer påmint.

Sören Öman skriver i läroboken om

  • grundlagsskydd för personlig integritet, yttrandefrihet och informationsfrihet
  • särskild registerlagstiftning
  • personlig integritet i arbetslivet

Läs mer

Dela :