Hem: Nyheter:

Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet?

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

I dag presenterar en utredning förslag till en lag om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg.

Detta har sedan 1980-talet utretts och föreslagits en gång per decennium utan att förslagen genomförts. Sören Öman gjorde 2000-talets utredning (Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda). Nu har alltså 2010-talets utredning kommit. Vi får se hur det går för den.

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Dela :
Exit mobile version