: : : :

Personalföreträdares ställning i statliga myndigheter. En fråga om gränsdragning till den politiska demokratin (Sven-Hugo Ryman), 1977

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sven-Hugo Ryman, Personalföreträdares ställning i statliga myndigheter. En fråga om gränsdragning till den politiska demokratin i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt (red. Tore Sigeman, Anders Victorin) 1977 s. 193 ff.

Anteckningar:

Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 666 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Sven-Hugo Ryman ( 17 st. )

Sven-Hugo Ryman, En väg öppen för Persson i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 8

Sven-Hugo Ryman, Minnen från Arbetsdomstolen i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 255–269

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Sven-Hugo Ryman, Svår uppgift väntar för nytt medlingsinstitut i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 4–5

Sven-Hugo Ryman, Spännande om striden i Stenkyrka i Lag & Avtal 1999 nr 8 s. 36

Anmälan av :
Kerstin Ekberg; Striden i Stenkyrka – En facklig prövning, 1999 (om Torgny Gustafsson-fallet).

Sven-Hugo Ryman, Ansvaret för lönebildningen fråntas arbetsmarknadens parter i Lag & Avtal 1999 nr 2 s. 4–5

Anteckningar :
Kommentar till Öbergska utredningen.
Se också Sven-Hugo Ryman i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 6–7.

Sven-Hugo Ryman, Förhandlings- och strejkrätt inom den offentliga sektorn – En historisk återblick i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1999 nr 4 s. 259–270

Sven-Hugo Ryman, Låt parterna bedöma konflikter i särskild nämnd i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 6–7

Anteckningar :
Se också Sven-Hugo Ryman i Lag & Avtal 1999 nr 2 s. 4–5.

Sven-Hugo Ryman, Lönediskriminering på grund av kön i JT 1997–98 s. 769–794

Anteckningar :
Se även Reidunn Laurén i JT 1998–99 s. 265–269.

Sven-Hugo Ryman, Gedigen avhandling i EU & arbetsrätt 1997 nr 4 s. 7–8

Anmälan av :
Johan Schelin; Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden – En studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden, 1997.

Sven-Hugo Ryman, Staten som arbetsgivare – Ett problem med dubbla roller på högsta nivå – En uppsats om medlingen i TCO-S-konflikten 1985 [ Lag & Avtals skriftserie ], 1995

Förlag : Lag & Avtal, Stockholm.

Anmäld av :
Birgitta Nyström i Lag & Avtal 1995 nr 7 s. 30.

Sven-Hugo Ryman, Innebörden och betydelsen av lex Britannia – Ett försök till analys i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993, s. 349–368

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Sven-Hugo Ryman, Högsta domsmakten ur ett arbetsrättsligt perspektiv i Högsta domsmakten under 200 år, 1990, s. 249–266

Förlag : Nerenius & Santérus, Stockholm.

Sven-Hugo Ryman, Arbetsrätt i den statliga förvaltningen, andra upplagan 1983

Förlag : SIPU, Solna.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978.

Sven-Hugo Ryman, Personalföreträdares ställning i statliga myndigheter. En fråga om gränsdragning till den politiska demokratin i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 193–202

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Ingmar Lidbeck, Georg Normark och Sven-Hugo Ryman, Statens tjänstemän – Kommentar till 1965 års lagstiftning, 1970

Förlag : Almqvist & Wiksell, Stockholm.

Anmäld av :
Lennart Apegren i FT 1971 s. 130–134.
Folke Schmidt i SvJT 1971 s. 563–565.

Sven-Hugo Ryman, Anmälan av Bertil Wennergren, I statens tjänst, 2:a uppl. 1968 i FT 1969 s. 94–95

Anmälan av :
Bertil Wennergren; I statens tjänst, 2:a uppl. 1968.

Sven-Hugo Ryman, Arbetsdomstolen i Sociala meddelanden 1959 s. 440–446