: : : :

Om arbetstagares skadeståndsansvar i privata och offentliga anställningsförhållanden (Bertil Bengtsson), 1977

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Bertil Bengtsson, Om arbetstagares skadeståndsansvar i privata och offentliga anställningsförhållanden i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt (red. Tore Sigeman, Anders Victorin) 1977 s. 21 ff.

Anteckningar:

Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Bertil Bengtsson ( 4 st. )

Bertil Bengtsson, Skadestånd vid felaktiga tillsättningsbeslut i JT 2008–09 s. 643–646

Bertil Bengtsson, Diskriminering och allmänna skadeståndsprinciper i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 35–47

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Bertil Bengtsson, Om arbetstagares skadeståndsansvar i privata och offentliga anställningsförhållanden i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 21–40

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Bertil Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott [ Institutet för rättsvetenskaplig forskning Vol. 48 ], 1967

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Kapitel IV, Avtal om arbetsprestation.