: : : :

Lönenormering genom kollektivavtal (Anders Victorin), 1973

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Anders Victorin, Lönenormering genom kollektivavtal, 1973

Anmäld av :
Tore Sigeman i SvJT 1974 s. 790 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 666 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Anders Victorin ( 19 st. )

Folke Schmidt, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström, Tore Sigeman, Carl Hemström och Anders Victorin, Facklig arbetsrätt, fjärde upplagan 1997

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Erik Larsson i FT 1979 s. 306–309 (1:a uppl.).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (3:e uppl.).
Kerstin Gustafsson i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 23 (4:e uppl.).
Lars Lunning i JT 1998–99 s. 1013–1018 (4:e uppl.).

Anteckningar :
4:e uppl. rev. av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström & Tore Sigeman. 3:e uppl. 1989 rev. av Anders Victorin, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Carl Hemström, Kent Källström & Tore Sigeman, supplement 1994 & 1995 av Håkan Göransson.
1:a uppl. 1977, 2:a uppl. 1979 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Folke Schmidt, Tore Sigeman, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström och Anders Victorin, Löntagarrätt, fjärde upplagan 1994

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Anna Christensen i Lag & Avtal 1989 nr 6 s. 32–33 (1988 års upplaga).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (1988 års upplaga).
Ole Hasselbalch i TfR 1989 s. 255–256 (1988 års upplaga).

Anteckningar :
Rev. uppl. 1994 av Tore Sigeman, Ronnie Eklund & Kent Källström. Rev. uppl. (3:e uppl.) 1988 av Tore Sigeman, Ronnie Eklund, Kent Källström & Anders Victorin.
1:a uppl. 1978, 2 uppl. 1980 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Lars Pehrson, Anders Victorin och Nils Mattson, Internationella företagsförvärv och -etableringar – konkurrens-, arbets- och skatterätt i nordiska och europeiska förhållanden i Forhandlingerne på det 32. nordiske juristmøde i Reykjavík den 22.-24. august 1990. Del 1., 1990, s. 173–229

Anders Victorin, Förtäckta och okonventionella stridsåtgärder i arbetsrätten i SvJT 1990 s. 321–338

Anders Victorin, Internationale virksomhedsoverdragelser og etableringer i Forhandlingerne på det 32. nordiske juristmøde i Reykjavík den 22.-24. august 1990. Del 1., 1990, s. 193–216

Anders Victorin, Primärförhandlingar, information och tystnadsplikt i JT 1989–90 s. 571–574

Anders Victorin, Niedergang und Ende des zentralisierten Tarifsystems in Schweden i Zeitschrift für Arbeitsrecht 1985 s. 423–445

Anders Victorin, Kollektivavtal och grupplivskydd – om arbetsrättsliga inslag i försäkringsrätten i Festskrift till Jan Hellner, 1984, s. 759 ff.

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anders Victorin, Förtroendemannalagen i 1970-talets reformer i arbetslivet – En antologi om den nya arbetsrättslagstiftningen, 1982

Förlag : Tiden, Stockholm.

Ole Hasselbalch, Alan C. Neal och Anders Victorin, A Perspective on Labour Law, 1982

Förlag : Almqvist & Wiksell, Stockholm.

Anders Victorin, Anmälan av Kent Källström; Lokala Kollektivavtal. Om lokala parters ställning inom fackliga organisationer i SvJT 1980 s. 544–549

Anmälan av :
Kent Källström; Lokala Kollektivavtal. Om lokala parters ställning inom fackliga organisationer.

Anteckningar :
Jämför Håkan Hydén ”Vad är rättsvetenskapligt?” i SvJT 1981 s. 231–239.

Anders Victorin, Om omplacering och omreglering i anställningsförhållanden i SvJT 1979 s. 675–695

Anders Victorin, Lagstiftaren sitter fast i sin egen fälla i Lag & Avtal 1979 nr 2 s. 21–22

Anteckningar :
Debatt om omplacering och omreglering av anställningsvillkor.
Jämför Folke Schmidt i Lag & Avtal 1978 nr 3 s. 28–29 och Bo Bylund i Lag & Avtal 1979 nr 4 s. 32–33.

Anders Victorin, Något om civilrättslig lagstiftning mot könsdiskriminering i arbetslivet i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 231–245

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Anders Victorin, En grundläggande princip – om den enskildes ansvar vid vilda strejker i Svensk rätt i omvandling – Studier tillägnade Hilding Eek, Seve Ljungman och Folke Schmidt, 1976, s. 653–678

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anders Victorin, The implementation of a Wage Policy – Centralized Collective Bargaining in Sweden i Scandinavian Studies in Law Volume 19 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 19 ], 1975, s. 293–315

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Lennart Brantgärde, Nils Elvander, Folke Schmidt och Anders Victorin, Konfliktlösning på arbetsmarknaden, 1974

Förlag : Gleerup, Lund.

Anders Victorin, Lönenormering genom kollektivavtal, 1973

Förlag : Allmänna förlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Tore Sigeman i SvJT 1974 s. 790–794.

Anders Victorin, Dissens och tolkning i SvJT 1973 s. 56–61

Anteckningar :
Kommentar till Carl Martin Roos i SvJT 1972 s. 625–639. Se också replik av Carl Martin Roos i SvJT 1973 s. 152–154.

All arbetsrättslig litteratur med Anders Victorin som redaktör ( 3 st. )

Law and the Weaker Party – An Anglo-Swedish Comparative Study. Vol. 5 – The comparison, 2 (red. Alan C. Neal och Anders Victorin), 1992

Förlag : Professional Books, Abingdon.

Scandinavian Studies in Law Volume 29 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 29 ] (red. Anders Victorin), 1985

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977

Förlag : Norstedt, Stockholm.