: : : :

Förbjudna extraknäck – En översikt över statliga bisyssleregler i lag och avtal (Lennart Aspegren), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Lennart Aspegren, Förbjudna extraknäck – En översikt över statliga bisyssleregler i lag och avtal i FT 1980 s. 139–150

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Lennart Aspegren ( 10 st. )

Eskil Hinn, Lennart Aspegren och Carl Johan Karlson, Offentlig arbetsrätt – En kommentar till lagreglerna om statlig och kommunal anställning, tredje upplagan 2015

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2005, 2:a uppl. 2009.
1–2 uppl. av enbart Lennart Aspegren och Eskil Hinn.

Lennart Aspegren och Eskil Hinn, Offentlig anställning – Kommentar till nya LOA, 1996

Förlag : Publica, Stockholm.

Anmäld av :
Kjell Sandström i Lag & Avtal 1997 nr 2 s. 21.

Eskil Hinn och Lennart Aspegren, Statlig anställning – En lagkommentar och vägledning, 1994

Förlag : publica, Stockholm.

Anmäld av :
Thomas Kihlberg i Lag & Avtal 1995 nr 2 s. 30.

Lennart Aspegren, The safeguards for public interests during labour conflicts – An overview of the rules and the debate on industrial action within Sweden’s public administration [ Departementsserien (Ds) Vol. 106 ], 1992

Anteckningar :
Ds 1992:106.
Även på svenska: Hur skyddas samhällsintressen under arbetskonflikter? – En översikt över reglerna och debatten om stridsåtgärder inom den offentliga förvaltningen i Sverige (Ds 1992:105).

Lennart Aspegren, Hur skyddas samhällsintressen under arbetskonflikter? – En översikt över reglerna och debatten om stridsåtgärder inom den offentliga förvaltningen i Sverige [ Departementsserien (Ds) Vol. 105 ], 1992

Anteckningar :
Ds 1992:105.
Även på engelska: The safeguards for public interests during labour conflicts – An overview of the rules and the debate on industrial action within Sweden’s public administration (Ds 1992:106).

Lennart Aspegren, Förbjudna ”extraknäck” – En översikt över statliga bisyssleregler i lag och avtal i FT 1980 s. 139–150

Lennart Aspegren, ILO-konvention om offentlig anställning i SvJT 1978 s. 629–631

Lennart Aspegren, De offentliganställda och den nya förhandlingsrätten i FT 1977 s. 221–232

Lennart Aspegren, Anmälan av lngmar Lidbeck, Georg Normark och Sven-Hugo Ryman, Statens tjänstemän, 1970 i FT 1971 s. 130–134

Anmälan av :
lngmar Lidbeck & Georg Normark & Sven-Hugo Ryman; Statens tjänstemän, 1970.

Lennart Aspegren, Anmälan av Stig Jägerskiöld, Tjänstemannarätt, 1969 i FT 1970 s. 45–46

Anmälan av :
Stig Jägerskiöld; Tjänstemannarätt, 1969.