: : : :

Ett regeringsavgörande i fråga om återanställningsrätt vid tjänstetillsättning (Tommy Lennberg), 1977

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Tommy Lennberg, Ett regeringsavgörande i fråga om återanställningsrätt vid tjänstetillsättning i FT 1977 s. 331–333

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Tommy Lennberg ( 1 st. )

Tommy Lennberg, Ett regeringsavgörande i fråga om återanställningsrätt vid tjänstetillsättning i FT 1977 s. 331–333