: : : :

Anmälan av Per Eklund; Rätten i klasskampen. En studie i rättens funktioner (Stig Jägerskiöld), 1975

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Stig Jägerskiöld, Anmälan av Per Eklund; Rätten i klasskampen. En studie i rättens funktioner i SvJT 1975 s. 213 ff.

» Läs artikeln

Anmälan av: Per Eklund; Rätten i klasskampen. En studie i rättens funktioner

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Stig Jägerskiöld ( 14 st. )

Stig Jägerskiöld, Anmälan av Per Eklund; Rätten i klasskampen. En studie i rättens funktioner i SvJT 1975 s. 211–216

Anmälan av :
Per Eklund; Rätten i klasskampen. En studie i rättens funktioner.

Anteckningar :
Se också Per Eklund i SvJT 1975 s. 689–711 och Stig Jägerskiöld i SvJT 1976 s. 556–562.

Stig Jägerskiöld, Statens rättigheter och skyldigheter under en arbetskonflikt vari staten är part i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1973 s. 243–257

Stig Jägerskiöld, Collective bargaining rights of state officials in Sweden, 1971

Förlag : Institute of Labor and Industrial Relations, University of Michigan-Wayne State University, Ann Arbor.

Stig Jägerskiöld, Tjänstemannarätt, andra upplagan 1970

Förlag : Almqvist & Wiksell, Stockholm.

Anmäld av :
Lennart Aspegren i FT 1970 s. 45–46 (1:a uppl.).
Jan Ljungar i SvJT 1970 s. 565–566 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1969.

Stig Jägerskiöld, Anmälan av Otto Ekenberg, Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen III, 1960 i FT 1961 s. 142–144

Anmälan av :
Otto Ekenberg, Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen III, 1960.

Stig Jägerskiöld, Svensk tjänstemannarätt II:2, 1961

Förlag : Almqvist & Wiksell, Stockholm.

Anmäld av :
Fritz Kaijser i SvJT 1963 s. 205–215.
Nils af Malmborg i FT 1961 s. 287–290.

Anteckningar :
Del I 1956, Del II:1 1959, Del II:2 1961, Register (Del II:3) 1972.

Stig Jägerskiöld, Om tjänstemännens förflyttning och rätt till lön i Juristnytt 1960 s. 75–77

Stig Jägerskiöld, Swedish State Officials and their Position Under Public Law and Labour Law i Scandinavian Studies in Law Volume 4 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 4 ], 1960, s. 101–123

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Stig Jägerskiöld, Svensk tjänstemannarätt II:1, 1959

Förlag : Almqvist & Wiksell, Uppsala.

Anmäld av :
Lennart Geijer i SvJT 1960 s. 112–115.

Anteckningar :
Del I 1956, Del II:1 1959, Del II:2 1961, Register (Del II:3) 1972.

Stig Jägerskiöld, Om domstols prövning av föreningsbeslut – Anteckningar kring ett rättsfall i SvJT 1959 s. 157–172

Stig Jägerskiöld, Svensk tjänstemannarätt I, 1956

Förlag : Almqvist & Wiksell, Uppsala.

Anmäld av :
S. Jacobsson i SvJT 1957 s. 622–626.
Sten-Sture Landström i FT 1957 s. 194–198.

Anteckningar :
Del I 1956, Del II:1 1959, Del II:2 1961, Register (Del II:3) 1972.

Stig Jägerskiöld, Tjänstemännen och strejkrätten i FT 1952 s. 140–149

Stig Jägerskiöld, Om disciplinärt och judiciellt ansvar i Skrifter åt minnet av C.A. Reuterskiöld, 1945, s. 119 ff.

Förlag : Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm.

Stig Jägerskiöld, Judiciellt och disciplinärt ansvar, 1944