: : : :

Anmälan av Labor Courts and Grievance Settlement in Western Europe (Tore Sigeman), 1973

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Tore Sigeman, Anmälan av Labor Courts and Grievance Settlement in Western Europe i SvJT 1973 s. 318 ff.

» Läs artikeln

Anmälan av: Labor Courts and Grievance Settlement in Western Europe

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 666 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Tore Sigeman ( 84 st. )

Tore Sigeman och Erik Sjödin, Arbetsrätten – En översikt, sjunde upplagan 2017

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anmäld av :
Tomas Matsson i Advokaten 1995 nr 8 s. 26 (1:a uppl.).
Annica Burman i Lag & Avtal 1996 nr 3 s. 23 (1:a uppl.).
Lars Viklund i SvJT 1996 s. 655–656 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1998, 3:e uppl. 2001, 4:e uppl. 2006, 5:e uppl. 2010, 6:e uppl. 2013.
1–5 uppl. av enbart Tore Sigeman.
1–3 uppl. med titeln: Arbetsrätten – En översikt av svensk rätt med europarätt.

Tore Sigeman, Behövs begreppet obligationsrätt? – Reflektioner vid en boks hundraårsjubileum i Festskrift till Boel Flodgren (red. Eva Lindell-Frantz, Krister Moberg, Birgitta Nyström och Katarina Olsson), 2011, s. 377–391

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Tore Sigeman, Domarrollen i Arbetsdomstolen – Tal till en jubilerande domstol i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 551–564

Förlag : Iustus, Uppsala.

Tore Sigeman, Från Olin till Victorin – Ett huvudskede i den kollektiva arbetsrättens historia i Skrifter till Anders Victorins minne (red. Ronnie Eklund, Richard Hager, Jan Kleineman och Hans-Åke Wängberg), 2009, s. 479–490

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ronnie Eklund, Tore Sigeman och Laura Carlson, Swedish Labour and Employment Law – Cases and Materials, 2008

Förlag : Iustus, Uppsala.

Tore Sigeman, Lavaldomen sätter spärr mot social protektionism i Lag & Avtal 2008 nr 1 s. 34–35

Tore Sigeman, Fackliga stridsåtgärder mot gästande tjänsteföretag – EG-rätten förtydligad i SvJT 2008 s. 553–570

Tore Sigeman, Grundlagsskydd för facklig stridsrätt – Några svenska erfarenheter i FJFT 2008 s. 156–173

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Jonas Malmberg och Tore Sigeman, Industrial Actions and EU Economic Freedoms – The Autonomous Collective Bargaining Model Curtailed by the European Court of Justice i Common Market Law Review 2008 s. 1115–1146

Tore Sigeman, Hur en rättslig specialdisciplin etableras – Om Folke Schmidt och arbetsrätten i Juridiska fakulteten i Stockholm 1907–2007 – En minnesskrift (red. Claes Peterson), 2007, s. 512–531

Förlag : Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, Stockholm.

Tore Sigeman och Rita Inston, The Freedom to Provide Services and the Right to Take Industrial Action – An EC Law Dilemma i JT 2006–07 s. 365–374

Tore Sigeman, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt i Europarättslig tidskrift 2005 s. 465–495

Anteckningar :
Kommentar av Per Norberg i Europarättslig tidskrift 2006 s. 117–120.

Tore Sigeman, Anteckningar till Arbetsdomstolens beslut 2005 nr 49 i Seminarium den 9 maj 2005 i seminarieserien Action Jean Monne, 2005

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2005 nr 49.
Kompletterande underlag till seminarium den 9 maj 2005 i seminarieserien Action Jean Monne.

Ronnie Eklund, Michaël Koch, Tore Sigeman, Jonas Malmberg, Lars Johan Eklund, Sören Öman, Lars Lunning, Reinhold Fahlbeck, Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund, Per Olof Ekelöf och Johan Lind, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund (red. Ronnie Eklund) [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VI ], andra upplagan 2005

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1979 av Hans Stark, Tore Sigeman, Edvard Nilsson, Håkan Torén, Olof Bergqvist, Lars Lunning, Johan Lind, Reinhold Fahlbeck, Åke Bouvin och Per Olof Ekelöf.

Tore Sigeman, Från recption till ideologikritik – Om arbetsrättens doktrinhistoria i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 515–532

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Tore Sigeman, Kan facken få grepp om gästande tjänsteföretag? i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 44–45

Tore Sigeman, Skandinavisches Arbeitsrecht – Ein Überblick aus rechtsvergleichender Sicht i Zeitschrift für ausländishes und internationales Arbeits- und Sozialrect (ZIAS) 2004 nr 2 s. 179–186

Tore Sigeman, Arbetsdomstolen i internationellt perspektiv i SvJT 2004 s. 561–572

Tore Sigeman, Grundlig skildring av facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet i EU & arbetsrätt 2003 nr 3 s. 7

Anmälan av :
Petra Herzfeld Olsson; Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, 2003.

Tore Sigeman, Åtskilligt matnyttigt även för nordiska läsare i EU & arbetsrätt 2003 nr 1 s. 6

Anmälan av :
Peter Hanau & Heinz-Dietrich Steinmeyer & Rolf Wank; Handbuch des Europäischen Arbeits- und Sozialrechts, 2002.

Tore Sigeman, Industriell demokrati – efter fyra decennier i Festskrift till Gustaf Lindencrona (red. Richard Arvidsson, Peter Melz och Christer Silfverberg), 2003, s. 405–417

Förlag : Norstedts Juridik.

Tore Sigeman, Die Rolle des Arbeitsrechts in der Europäischen Einigung i Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala Årsbok, 2003, s. 79–90

Förlag : Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala, Uppsala.

Tore Sigeman, Nordic Labour Law – A brief presentation from a comparative perspective i JT 2002–03 s. 497–503

Tore Sigeman, Employment Protection in Scandinavian Law i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 257–275

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Tore Sigeman, Information om anställningsvillkor i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 289–315

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Reinhold Fahlbeck och Tore Sigeman, European employment and industrial relations glossary – Sweden, 2001

Förlag : Sweet & Maxwell OOPEC, London Luxembourg.

Tore Sigeman, Zur Umsetzung der Nachweis-Richtlinie in nationales Recht i Recht der Arbeit 2001 nr 5, Sonderbeilage s. 39–45

Tore Sigeman, Förhållningsregler och sanktionsregler – Anteckningar om arbetstagares skadeståndsansvar i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 459–483

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Tore Sigeman, Universiteten väntar på regeringen i Lag & Avtal 2000 nr 10 s. 8

Tore Sigeman, Nyttig inventering av turordningsregler i EU & arbetsrätt 2000 nr 1 s. 7

Anmälan av :
Catharina Calleman; Turordning vid uppsägning, 1999.

Tore Sigeman, Insiders and Outsiders in the Labour Market – Experiences of a Nordic Welfare State in Labour Law Perspective i Labour Law at the Crossroads – Studies in Honour of Benjamin Aaron [ Scandinavian Studies in Law Vol. 38 ], 1999, s. 265–278

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Tore Sigeman, Das Arbeitsrecht im Umbruch i Recht der Arbeit 1999 s. 200–204

Tore Sigeman, Fri rörlighet går före laglig stridsåtgärd? i EU & arbetsrätt 1999 nr 4 s. 3

Tore Sigeman, Arbetsrättens utveckling i Sverige under 1990-talet i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Tore Sigeman, Gustafssondomens konsekvenser för svensk arbetsrätt – En probleminventering rörande skyddet mot organisationstvång i arbetslivet i Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv [ Rättsfondens skriftserie Vol. 34 ] (red. Anders Agell), 1999

Förlag : Rättsfonden, Stockholm.

Tore Sigeman, Anmälan av Olof Bergqvist, Lars Lunning & Gudmund Toijer; Medbestämmandelagen – Lagtext med kommentarer, andra upplagan 1997 i JT 1998–99 s. 209–215

Anmälan av :
Olof Bergqvist & Lars Lunning & Gudmund Toijer; Medbestämmandelagen – Lagtext med kommentarer, andra upplagan 1997.

Tore Sigeman, Den negativa föreningsrätten har tveksamma gränser! i Lag & Avtal 1998 nr 6 s. 21

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1998 nr 17 (Kellerman).
Se också Jens Tillqvist i Lag & Avtal 1998 nr 4 s. 21 och Kurt Junesjö i Lag & Avtal 1998 nr 5 s. 19. Jämför Kent Källström i JT 1997–98 s. 1153–1162.

Tore Sigeman, Den bastubadande sulfitoperatören – AD 1978 nr 89 i Rättsfall att minnas – Vänbok till Jan Hellner, 1997, s. 251–267

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1978 nr 89.
Också utg. 1998 av Norstedts Juridik.

Folke Schmidt, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström, Tore Sigeman, Carl Hemström och Anders Victorin, Facklig arbetsrätt, fjärde upplagan 1997

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Erik Larsson i FT 1979 s. 306–309 (1:a uppl.).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (3:e uppl.).
Kerstin Gustafsson i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 23 (4:e uppl.).
Lars Lunning i JT 1998–99 s. 1013–1018 (4:e uppl.).

Anteckningar :
4:e uppl. rev. av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström & Tore Sigeman. 3:e uppl. 1989 rev. av Anders Victorin, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Carl Hemström, Kent Källström & Tore Sigeman, supplement 1994 & 1995 av Håkan Göransson.
1:a uppl. 1977, 2:a uppl. 1979 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Tore Sigeman, Rättsläget är oklart när annan fackförening kliver in i Lag & Avtal 1997 nr 9 s. 18

Anteckningar :
Replik till Hans Karlsson i Lag & Avtal 1997 nr 8. Jämför Tore Sigeman i Lag & Avtal 1997 nr 7.

Tore Sigeman, Tjänstetillsättning vid universiteten i rättsligt perspektiv i Festskrift till Stig Strömholm (red. Åke Frändberg, Ulf Göranson och Torgny Håstad), 1997, s. 769–794

Förlag : Iustus, Uppsala.

Tore Sigeman, Rättegångsskildringen i Traktorn – En rättslig kommentar i Lag & Avtal 1997 nr 4 s. 19

Anteckningar :
Kommentar till Ivar Lo-Johanssons Traktorn.

Tore Sigeman, Consequences for Swedish Labour Law of the Treaty on the European Economic Area i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 1994 s. 99–118

Tore Sigeman, Informationsplikt rörande anställningsvillkor – Aspekter på en EU-reglering i Festskrift till Anders Agell (red. Torgny Håstad, Per Henrik Lindblom och Åke Saldeen), 1994, s. 581–604

Förlag : Iustus, Uppsala.

Folke Schmidt, Tore Sigeman, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström och Anders Victorin, Löntagarrätt, fjärde upplagan 1994

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Anna Christensen i Lag & Avtal 1989 nr 6 s. 32–33 (1988 års upplaga).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (1988 års upplaga).
Ole Hasselbalch i TfR 1989 s. 255–256 (1988 års upplaga).

Anteckningar :
Rev. uppl. 1994 av Tore Sigeman, Ronnie Eklund & Kent Källström. Rev. uppl. (3:e uppl.) 1988 av Tore Sigeman, Ronnie Eklund, Kent Källström & Anders Victorin.
1:a uppl. 1978, 2 uppl. 1980 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Tore Sigeman, Den svenska EES-arbetsrätten – En översikt i EES-avtalet i svensk rätt – Arbetsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt och medierätt – EES-avtalets bakgrund, utformning och tolkning – betydelsen av EG-domstolens praxis [ Stockholms universitets skriftserie Vol. 39 ] (red. Ulf Bernitz och Jan Rosén), 1993

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Tore Sigeman, Arbetsrätt i Europagemenskap och rättsvetenskap – Utredning utförd av de juridiska fakulteterna på uppdrag av regeringen, 1992, s. 106–117

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Avsnitt 3.3.4.4.

Tore Sigeman, The Concept of Employee – Some Comparisions between British and Swedish Law i Law and the Weaker Party – An Anglo-Swedish Comparative Study. Vol. 5 – The comparison, 2 (red. Alan C. Neal och Anders Victorin), 1992, s. 49–66

Förlag : Professional Books, Abingdon.

Tore Sigeman, EG-rättens förhållande till nationell lagstiftning – Arbetsrättsliga aspekter i Den sociala dimensionen i Europasamarbetet – Rapport från ett seminarium i februari 1991, 1991

Förlag : Utrikesdepartementets handelsavdelning och arbetsmarknadsdepartementet, Stockholm.

Anteckningar :
Den sociala dimensionen i Europasamarbetet – Rapport från ett seminarium i februari 1991.

Tore Sigeman, Semesterrätt, femte upplagan 1991

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, 2:a uppl. 1985, 3:e uppl. 1986, 4:e uppl. 1989.

Tore Sigeman, EG-dom övertolkas – Inte fritt fram genomdriva svenska kollektivavtal i Lag & Avtal 1990 nr 7 s. 22–23

Anteckningar :
Jämför Lag & Avtal 1990 nr 7 s. 24–25 och Lag & Avtal 1990 nr 8 s. 26–27.

Kent Källström och Tore Sigeman, Komparativ nordisk arbetsrätt i huvuddrag – Sammanfattning av en komparativ studie av arbetsrätten i Norden: Viktigare olikheter jämte synpunkter på harmoniseringsbehov [ Nord Vol. 93 ], 1990

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, Nord 1990:93.

Tore Sigeman, Ole Hasselbalch, Antti Suviranta, Stein Evju och Arnmundur Backman, Arbetsrätten i Norden [ Nord Vol. 42 ], 1990

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, Nord 1990:42.

Tore Sigeman, Hur hindra utländsk låglönekonkurrens? i Lag & Avtal 1990 nr 8 s. 26–27

Anteckningar :
Replik till Erland Olauson i Lag & Avtal 1990 nr 7 s. 24–25.

Tore Sigeman, Är arbetsdomstolen egentligen en domstol? i JT 1989–90 s. 193–206

Tore Sigeman, Professorstillsättning – en översyn av proceduren vid tillsättning av professorstjänster [ Statens offentliga utredningar (SOU) Vol. 30 ], 1989

Anteckningar :
SOU 1989:30.

Tore Sigeman, Anmälan av Olof Bergqvist och Lars Lunning; Medbestämmandelagen i SvJT 1987 s. 609–615

Anmälan av :
Olof Bergqvist & Lars Lunning; Medbestämmandelagen.

Tore Sigeman, Överlåtelseförbud och kollektivavtal i Festskrift till Henrik Hessler (red. Torgny Håstad), 1985, s. 383–416

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Tore Sigeman, Damages and Bot – Remedies for Breach of Collective Agreements in Nordic Law i Scandinavian Studies in Law Volume 29 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 29 ] (red. Anders Victorin), 1985, s. 185–212

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Tore Sigeman, A Nordic Method of Labor Law Comparison i Comparative Labor Law Journal 1984 s. 291–292

Tore Sigeman, 36 § avtalslagen och arbetsrätten i Festskrift till Jan Hellner, 1984, s. 587–628

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Tore Sigeman, Från legostadgan till medbestämmandelagen – om huvudlinjerna i arbetsrättens utveckling i SvJT 1984 s. 875–892

Tore Sigeman, Bot, plikt och skadestånd. Om påföljder för kollektivavtalsbrott i nordisk rätt i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 301–327

Anteckningar :
Publicerad på engelska i Scandinavian Studies in Law, Vol. 29, 1985, s. 185–212. Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.

Tore Sigeman, Fri stridsrätt – i princip men många regler begränsar även lovliga stridsåtgärder i Lag & Avtal 1981 nr 2 s. 28–31

Tore Sigeman, The Structure of Swedish Collective Labour Law – An Introduction i Law and the Weaker Party – An Anglo-Swedish Comparative Study. Vol. 1 – The Swedish experience (red. Alan C. Neal), 1981, s. 129 ff.

Förlag : Professional Books, Abingdon.

Olof Bergqvist, Carl Martin Roos och Tore Sigeman, Arbetstagarinflytande i företagsledningsfrågor – deltagande i beslut – delaktighet i ansvar i Forhandlingerne på det otteogtyvende nordiske juristmøde i København den 23.-25. august 1978, 1981, s. 184–219

Tore Sigeman, Hans Stark, Edvard Nilsson, Håkan Torén, Olof Bergqvist, Lars Lunning, Johan Lind, Reinhold Fahlbeck, Åke Bouvin och Per Olof Ekelöf, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Tore Sigeman (red. Tore Sigeman) [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. III ], 1979

Förlag : Publica, Stockholm.

Anteckningar :
2:a uppl. 2005 av Ronnie Eklund, Michaël Koch, Tore Sigeman, Jonas Malmberg, Lars Johan Eklund, Sören Öman, Lars Lunning, Reinhold Fahlbeck, Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund, Per Olof Ekelöf och Johan Lind.

Tore Sigeman, Kvittningslagen efter ett decennium i Lag & Avtals Årsbok [ Lag & Avtals Årsbok ], 1979, s. 13 ff.

Anteckningar :
Praxis kring kvittningslagen.

Tore Sigeman, Ascertainment of Law and Doctrine of Precedents in the Swedish Labour Court i Scandinavian Studies in Law Volume 22 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 22 ], 1978, s. 177–212

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Tore Sigeman, Organisationernas roll för rättstillämpningen på arbetsmarknaden i Rättsutvecklingen och de juridiska yrkesrollerna [ Symposia Universitatis Upsaliensis annum quingentesimum celebrantis Vol. 5 ] (red. Anders Agell), 1977

Tore Sigeman, Anmälan av Ole Hasselbalch, Ansættelsesret, 1975 i SvJT 1977 s. 216–218

Anmälan av :
Ole Hasselbalch; Ansættelsesret, 1975.

Tore Sigeman, Om rättsbildningen och prejudikatlära i arbetsdomstolen i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 203–229

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen. Även publicerad på engelska i Scandinavian Studies in Law, Vol. 22, 1978, s. 177–212.

Tore Sigeman, Politisk propaganda på arbetsplatser [ Statens offentliga utredningar (SOU) Vol. 27 ], 1975

Anteckningar :
SOU 1975:27.

Tore Sigeman, Anmälan av Industrial conflict. A comparative legal survey. Edited by B. Aaron & K. W. Wedderburn. i SvJT 1975 s. 104–108

Anmälan av :
Industrial conflict. A comparative legal survey. Edited by B. Aaron & K. W. Wedderburn.

Tore Sigeman, Anmälan av Carl Hemström; Uteslutning ur ideell förening i SvJT 1974 s. 295–302

Anmälan av :
Carl Hemström; Uteslutning ur ideell förening.

Tore Sigeman, Anmälan av Anders Victorin; Lönenormering genom kollektivavtal i SvJT 1974 s. 790–794

Anmälan av :
Anders Victorin; Lönenormering genom kollektivavtal.

Tore Sigeman, Anmälan av Labor Courts and Grievance Settlement in Western Europe i SvJT 1973 s. 318–323

Anmälan av :
Labor Courts and Grievance Settlement in Western Europe.

Tore Sigeman och Henrik Hessler, Anmälan av Gösta Walin & Bengt Rydin, Förmånsrättslag, lönegaranti, kvittning mot lön m.m., 1972 i SvJT 1973 s. 497–502

Anmälan av :
Gösta Walin & Bengt Rydin, Förmånsrättslag, lönegaranti, kvittning mot lön m.m., 1972.

Tore Sigeman, Semesterlagens tjänsteavtalsbegrepp – En metodstudie i Festskrift till Per Olof Ekelöf (red. Henrik Hessler), 1972, s. 619–637

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Tore Sigeman, Kvittningslagen – Kommentar till lagen den 27 maj 1970 om arbetsgivares kvittningsrätt, 1972

Förlag : Tiden, Stockholm.

Anmäld av :
J. L. i SvJT 1974 s. 798.

Tore Sigeman, Anmälan av Folke Schmidt; Tjänsteavtalet. Nyskriven upplaga 1968 i SvJT 1969 s. 779–785

Anmälan av :
Folke Schmidt; Tjänsteavtalet. Nyskriven upplaga 1968.

Tore Sigeman, Lönefordran – Studier över löneskydd och kvittningsregler, 1967

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Jacob Sundberg i SvJT 1968 s. 226–237.

Tore Sigeman, Upphovsrätt och arbetsrätt. Några rättsliga frågor i samband med konflikten vid Sveriges radio i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1964 s. 124

Tore Sigeman, Uppsägningsvarsel och konkurs i SvJT 1961 s. 139–140

Anteckningar :
Kommentar till Reinhold Eilard i SvJT 1960 s. 618–620.

All arbetsrättslig litteratur med Tore Sigeman som redaktör ( 3 st. )

Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Tore Sigeman (red. Tore Sigeman) [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. III ], 1979

Förlag : Publica, Stockholm.

Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977

Förlag : Norstedt, Stockholm.