Hem: Nyheter:

Konsekvensskadestånd och Arbetsdomstolen

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Med konsekvensskadestånd avses allmänt skadestånd för brott mot formaliareglerna i lagen (1982:80) om anställningsskydd vid avslutande av anställning när arbetsgivaren felaktigt utgått från att dessa inte var tillämpliga. Det kan handla om att arbetsgivaren tror sig avsluta en tidsbegränsad anställning vid anställningstidens slut när arbetstagaren rätteligen är att betrakta som tillsvidareanställd. Praxis i fråga om sådant skadestånd ska dömas ut eller inte är påtagligt vacklande. Nu har det med bara en veckas mellanrum kommit två domar från Arbetsdomstolen där domstolen dömde ut konsekvensskadestånd i den ena men inte den andra domen. Det skriver jag om i Blendow Lexnova för oktober 2014 som kommer ut senare under månaden.

Rättsfallen är AD 2014 nr 12 och AD 2014 nr 13.

» Läs också andra rättsfall om konsekvensskadestånd

Sören Öman skriver regelbundet expertkommentarer i Blendow Lexnova om arbetsrätt och offentlig rätt. Det här är expertkommentar nummer 41 sedan 2008. De flesta expertkommentarer finns att läsa här:
» Expertkommentarer av Sören Öman i Blendow Lexnova

» Blendow Lexnova

_____

» Expertkommentaren har nu kommit ut i Blendow Lexnova

Dela :
Exit mobile version