: :

Grattis PUL, 15 år!

Personuppgiftslagen, PUL, trädde i kraft den 24 oktober 1998.

Dåvarande EG-kommissionen kom redan 1990 med sitt första förslag till det EG-direktiv som så småningom resulterade i PUL. Till PUL anknyter hundratals andra lagar och författningar, främst s.k. särskilda registerförfattningar för myndigheters behandling av personuppgifter. Det har lagts ned betydande lagstiftningsresurser – tusentals sidor offentligt tryck och remissyttranden – på att genomföra regler som har sin grund i PUL och arbetet fortsätter med nya utredningar och förslag. Företag och myndigheter har också fått lägga ned mycket kraft och resurser på att följa lagstiftningen.

Själv har jag sedan 2004, då jag började räkna, hållit drygt 150 föredrag/kurser i it-rätt, mestadels enbart om PUL. Jag har publicerat 48 skrifter om it-rätt, bl.a. en tjock lagkommentar till PUL, tillsammans med annan, som hittills kommit ut i fyra tryckta upplagor och fem internetupplagor, och dessutom ett stort antal icke publicerade promemorior och utlåtanden med anknytning till PUL åt offentliga utredningar, domstolar, advokater, företag och organisationer. Jag har sedan 1996 medverkat i åtminstone 13 offentliga utredningar med anknytning till PUL eller integritetsskydd och även arbetat med flera andra projekt för Regeringskansliet och myndigheter med lagstiftning om behandling av personuppgifter, förutom fem år på Justitiedepartementet med ansvar för allmänna nationella och internationella frågor om personuppgiftsskydd. År 2007 resulterade min översyn av PUL i betydande ändringar.

Det är svårt att säga vad lagstiftningen har medfört i praktiken för enskilda människors integritetsskydd, men jag kan i vart fall konstatera att den hållit mig ganska sysselsatt ett bra tag. Och med en ny EU-förordning  om personuppgifter på gång, bör det kunna finnas sysselsättning i halvtannat decennium till. Tack PUL! Du är som sig bör en tonåring som fortfarande överraskar.

Jag firar PUL:s födelsedag i Italien för att på en internationell konferens prata om, inte PUL eller personuppgifter utan, arbetsrätt och Europarätt.

» Temasidor om personuppgiftsskydd

Dela :