: :

Generell myndighetsdatalag ska ersätta särskilda registerförfattningar

En myndighetsdatalag ska gälla för myndigheters behandling av personuppgifter i stället för personuppgiftslagen (1998:204) (PUL). På sikt ska lagen ersätta de särskilda registerförfattningarna för myndigheter. Det har en utredning nyligen föreslagit. I Blendow Lexnova för maj 2015 som kommer ut senare under månaden skriver jag om förslaget och vad det innebär för myndigheterna.

Utredningsförslaget är Myndighetsdatalag (SOU 2015:39).

» Föredrag av Sören Öman om förslaget till myndighetsdatalag

» Artikel av Sören Öman om särskilda registerförfattningar

Sören Öman skriver regelbundet expertkommentarer i Blendow Lexnova om arbetsrätt och offentlig rätt. Det här är expertkommentar nummer 47 sedan 2008. De flesta expertkommentarer finns att läsa här:

» Expertkommentarer av Sören Öman i Blendow Lexnova

» Blendow Lexnova

Dela :