: : : : :

Sten Åke Zethræus

( 7 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Sten Åke Zethræus
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2000–2003 ( 5 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 20,0% ( 1 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 80,0% ( 4 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 75,0% ( 3 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Stockholms tingsrätt | Göteborgs tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ): Stockholms tingsrätt | Göteborgs tingsrätt

Sten Åke Zethræus har varit ombud vid refererade avgöranden med :
24 ledamöter ♀ 9 ♂ 15
5 sekreterare ♀ 4 ♂ 1
38 parter
5 ombud ♀ 1 ♂ 4

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1973-01-011975-12-313 år
Förordnad i sammanlagt 3 år.

Arbetsrättslig litteratur Sten Åke Zethræus författat ( 7 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :

1987 ( 2 st. )

1986 ( 1 st. )