: : : : :

Nils Högström

( 1 referens till arbetsrättslig litteratur, visas nedan » Gå direkt till referensen )

» Gå direkt till listan med referens till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Nils Högström finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Kontakt med Arbetsdomstolen

Nils Högström
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2004–2012 ( 2 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 2 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Uppsala tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ): Uppsala tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Nils Högström har varit ombud vid refererade avgöranden med :
10 ledamöter ♀ 5 ♂ 5
2 sekreterare ♀ 2 ♂ 0
4 parter
2 ombud ♀ 0 ♂ 2

Arbetsrättslig litteratur Nils Högström författat ( 1 st. )

2003 ( 1 st. )