: : : : :

Mats El Kott

( 3 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Mats El Kott
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2013–2015 ( 2 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Östersunds tingsrätt

Underinstans: Östersunds tingsrätt

Mats El Kott har varit ombud vid refererade avgöranden med :
10 ledamöter ♀ 3 ♂ 7
2 sekreterare ♀ 1 ♂ 1
4 parter
2 ombud ♀ 1 ♂ 1

Arbetsrättslig litteratur Mats El Kott författat ( 3 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :

1990 ( 1 st. )