Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Museilagen (2017:563)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Museilagen (2017:563)

» Läs museilagen (2017:563) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2017:563 :
prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2016/17:KrU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:281 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till museilagen (2017:563) och ändringar i lagen

Museilag (2017:563)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:774
Rubrik: Lag (2017:774) om ändring i museilagen (2017:563)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2019:977
Rubrik: Lag (2019:977) om ändring i museilagen (2017:563)
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman