Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:937) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:937) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

» Läs förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:937.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:611
Rubrik: Förordning (2008:611) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 8, 9 §§
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2008:1231
Rubrik: Förordning (2008:1231) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Förarbeten: EUTL176/2003 s37, EUTL236/2004 s10
CELEX-nr: 32003L0054 [ pdf ], 32004L0085 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:645
Rubrik: Förordning (2010:645) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2010‑07‑15
Ändring, SFS 2011:718
Rubrik: Förordning (2011:718) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2011:1042
Rubrik: Förordning (2011:1042) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2011‑11‑01
Ändring, SFS 2013:387
Rubrik: Förordning (2013:387) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2013‑07‑01
Förarbeten: EUTL326/2011 s1
CELEX-nr: 32011R1227 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:1093
Rubrik: Förordning (2013:1093) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:60
Rubrik: Förordning (2014:60) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014‑03‑01
Ändring, SFS 2014:784
Rubrik: Förordning (2014:784) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 1, 4, 10, 12, 13, 14 §§; nya 4 a, 9 a §§
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:937
Rubrik: Förordning (2014:937) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2015:528
Rubrik: Förordning (2015:528) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: upph. 4 a, 9 a, 14 §§, rubr. närmast efter 11 §, rubr. närmast före 14 §; ändr. 1, 4, 6, 10, 12, 13 §§
Ikraft: 2015‑09‑01
Ändring, SFS 2015:836
Rubrik: Förordning (2015:836) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:240
Rubrik: Förordning (2016:240) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑09‑01
Ändring, SFS 2016:1169
Rubrik: Förordning (2016:1169) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 4, 8 §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Förarbeten: direktiv 2014/24/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:1218
Rubrik: Förordning (2016:1218) om ändring i förordningen (2016:1169) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 8 §§ i 2016:1169
Ändring, SFS 2018:1621
Rubrik: Förordning (2018:1621) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018‑12‑01
Ändring, SFS 2019:18
Rubrik: Förordning (2019:18) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑03‑24
Ändring, SFS 2019:1313
Rubrik: Förordning (2019:1313) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2021:89
Rubrik: Förordning (2021:89) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 7, 8, 9, 10 §§; ny 14 §
Ikraft: 2021‑03‑01
Ändring, SFS 2021:584
Rubrik: Förordning (2021:584) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Ikraft: 2021‑11‑01
Ändring, SFS 2022:516
Rubrik: Förordning (2022:516) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022‑06‑03
Ändring, SFS 2023:819
Rubrik: Förordning (2023:819) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman