Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:933) om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:933) om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

» Läs lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:933 :
prop. 2013/14:219 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:380 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Ändringar i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

Lag (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2011‑06‑18
CELEX-nr: 32009R0004 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:451
Rubrik: Lag (2012:451) om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
Omfattning: nuvarande 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. författningsrubr., 1, 3 §§, de nya 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före nuvarande 7, 8 §§ sätts närmast före nya 9, 10 §§; nya 5, 6 §§
Ikraft: 2014‑08‑01
Förarbeten: prop. 2011/12:110 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:CU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:220 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL7/2009 s1, EUTL192/2011 s51
CELEX-nr: 32009R0004 [ pdf ], 22011A0722
Ändring, SFS 2014:329
Rubrik: Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2012:451
Ändring, SFS 2014:933
Rubrik: Lag (2014:933) om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 3, 7, 8, 11 §§
Ikraft: 2015‑01‑10 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman